Drukuj Powrót do artykułu

Abp Depo: miłość do Ojczyzny łączy się z troską o ludzi chorych i cierpiących

11 lutego 2018 | 14:55 | ks.mf | Częstochowa Ⓒ Ⓟ

O chrześcijańskim obowiązku patriotyzmu w kontekście troski o ludzi chorych mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. W Mszy św. wziął udział m. in. kard. Ernest Simoni z Albanii, któremu towarzyszył ks. prał. Albert Warso pracownik Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali również kapelani szpitalni, duszpasterze chorych i cierpiących. We Mszy św. wzięli udział członkowie m. in. Katolickiego Ruchu „Betel” oraz chorzy i cierpiący.

W homilii abp Depo podkreślił, że czytania mszalne mówią o tajemnicy cierpienia, szczególnie ludzi chorych na trąd. – Ukazują one postawę Jezusa wobec człowieka, który żył na marginesie życia społecznego i wspólnoty religijnej – podkreślił abp Depo.

– Jezus dotknął tego, którego nie wolno było dotykać, a moc Jego słowa przywróciła choremu nie tylko zdrowie fizyczne, ale również godność człowieka i przynależność do Ludu Bożego. Jezus pokazał, że nie jest jednak Mesjaszem politycznym, który swoim panowaniem wyniósłby jeden naród ponad wszystkie inne. On stał się cierpiącym „Sługą Jahwe”, który przez swoją śmierć na krzyżu odkupi każdego człowieka – kontynuował arcybiskup.

Metropolita częstochowski odnosząc się do pierwszego dnia nowenny przed jubileuszem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przypomniał, że „Ojczyzna to jest umiłowane dziedzictwo, które otrzymujemy po rodzicach , po naszych przodkach.”

– Ojczyzna to nie tylko pewne terytorium zamieszkania, ale również historia, tradycja, kultura, język oraz religia i wartości duchowe. To właśnie dzięki kulturze i wartościom duchowym Naród Polski pozbawiony swojej państwowości i wymazany z mapy Europy nie tylko przetrwał, ale rozwijał się dynamicznie – dodał metropolita częstochowski.

– Patriotyzm, który z pewnością trzeba zaszczepiać i pielęgnować w kolejnych pokoleniach nie jest jednak wartością absolutną i zasadniczo różni się od nacjonalizmu, który jest złą miłością, która wynosi się ponad innych- zaznaczył abp Depo.

Duchowny przypomniał również słowa, które wypowiedział św. Jan Paweł II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1995 r. : „Należy ukazać zasadniczą różnicę, jaka istnieje między szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych. To bowiem przyniosłoby ostatecznie szkody także jego własnemu krajowi, prowadząc do negatywnych konsekwencji zarówno dla napastnika, jak i dla ofiary” – cytował abp Depo.

Metropolita częstochowski wskazał, że „dzisiaj ta miłość do Ojczyzny nakłada się na niezwykłą solidarność społeczną i troskę o ludzi chorych”.

Arcybiskup przypomniał również, że Serce Jezusowe obejmuje nas dzisiaj w sposób szczególny w tajemnicy Kościoła, który papież Franciszek nazwał „szpitalem polowym”, otwartym dla wszystkich zranionych przez życie. – Jest to bardzo konkretne dotarcie do każdego człowieka. Podchodzimy na Golgotę, aby dotknąć Serca Jezusa i z tego Serca czerpać siłę i moc dla naszego codziennego życia i naszej wierności – mówił arcybiskup.

Pasterz Kościoła częstochowskiego podziękował szczególnie Katolickiemu Ruchowi „Betel”, któremu patronuje Matka Boża Częstochowska, Madonna ze zranionym obliczem. – W dobie kryzysu migracyjnego warto zauważyć, że od kilku lat świadectwem misyjnego zaangażowania „Betel” jest dom dla upośledzonych sierot społecznych w Etiopii. Obecnie czynione są starania, by podobna placówka powstała w Kamerunie – mówił abp Depo, który na zakończenie homilii zachęcił wszystkich wiernych do modlitwy i postu w intencji pokoju w dniu 23 lutego.

W rozmowie z KAI kard. Ernest Simoni powiedział, że „wszyscy doświadczamy różnych cierpień duchowych i fizycznych. Jezus zaprasza wszystkich do tego, aby byli uzdrowieni. Drogą do uzdrowienia, do przemiany jest modlitwa, umartwienie i pokuta”.

Zapytany o sytuację Kościoła w Albanii po zakończeniu reżimu komunistycznego kard. Simoni podkreślił, że „Kościół się dzisiaj tam odradza”.

Natomiast ks. Jacek Marciniec duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych archidiecezji częstochowskiej w rozmowie z KAI przypomniał, że „chorzy i cierpiący wnoszą w nasze życie bardzo wiele ważnych wartości. Można powiedzieć, że budzą nasze serca z letargu pokazując, że nie siła się liczy, ale właśnie serce”. – Przypominają nam także, że potrzebujemy siebie nawzajem, bo każdy z nas w pewien sposób jest poraniony i słaby – dodał.

W ramach obchodów XXVI Światowego Dnia Chorego Katolicki Ruch Dobroczynny „Betel” zorganizował już po raz 18. przy kościołach archidiecezji częstochowskiej zbiórkę ofiar do puszek na pomoc dla niepełnosprawnych sierot społecznych. Kwesta odbyła się pod hasłem „Prośmy Maryję, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci”. Datki z kwesty zostaną przeznaczone na domy z niepełnosprawnymi oraz na prowadzenie działalności wśród osób niepełnosprawnych i chorych w archidiecezji częstochowskiej.

Na zakończenie obchodów odbędzie się również nocne czuwanie na Jasnej Górze, podczas którego mieszkańcy domów „Betel” poprowadzą różaniec.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.