Drukuj Powrót do artykułu

Abp Nycz przed beatyfikacją ks. Popiełuszki: jego przesłanie aktualne jest także dziś

28 kwietnia 2010 | 15:20 | im, awo / kw Ⓒ Ⓟ

O aktualności przesłania i postaci ks. Jerzego Popiełuszki mówił dzisiaj abp Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski wziął udział w specjalnej sesji przed beatyfikacją duszpasterza ludzi pracy, która odbędzie się 6 czerwca w Warszawie.

Sesję zorganizowała Katolicka Agencja Informacyjna. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Prowadził ją prezes KAI Marcin Przeciszewski.

Abp Nycz podkreślił, że beatyfikacja jest okazją, by pokazać postać ks. Popiełuszki jako wzór kapłana, wzór człowieka, który 25 lat temu stał się osobą znaczącą w Polsce. Jego śmierć i grób zgromadziły i nadal gromadzą ludzi. Ks. Jerzy – zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa – był zdaniem metropolity warszawskiego gotowy być przy ludziach nawet za cenę życia. Jego przesłanie, potrzebne ćwierć wieku temu, nie przestało być aktualne także i dzisiaj.

Arcybiskup apelował, by przedstawiać beatyfikację w trzech aspektach – w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości, ale i przyszłości. – Trzeba, by młode pokolenie poznało i przyjęło ks. Popiełuszkę jako swojego. Bez pamięci naród traci bowiem swoją tożsamość – zaznaczył. Abp Nycz podkreślił, że Kościół podejmując proces beatyfikacyjny nie zmarnował męczeństwa ks. Jerzego, wydarzenie tragiczne przerodziło się w radość beatyfikacji. Tu można – zdaniem abp. Nycza – przeprowadzić analogię do ostatnich tragicznych wydarzeń katastrofy pod Smoleńskiem, by z dramatu i bólu wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Metropolita warszawski przypomniał, że beatyfikacja zbiega się z kolejnym Narodowym Dniem Dziękczynienia. Wspomniał, że Dzień ma nas uczyć wyrażania swojej wdzięczności – Bogu, ale też ludziom. – Bez umiejętności mówienia «dziękuję» ludziom, nie będziemy umieli dziękować Bogu – uważa abp Nycz.

Zaznaczył, że Świątynia Opatrzności Bożej, która powstaje na warszawskim Wilanowie i jest miejscem świętowania Dnia Wdzięczności, w niedalekiej przyszłości będzie miała relikwie ks. Popiełuszki, a być może także Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego. Znajduje się tam już grób ks. Jana Twardowskiego i prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Arcybiskup przypomniał też w skrócie plan obchodów Dnia Wdzięczności i beatyfikacji. Uroczystości zaplanowano już na 5 czerwca, na sobotę, kiedy o godz. 15.00 młodzież spotka się w Wilanowie przed świątynią na modlitwie, po której będzie inscenizacja religijna – w godz. 17.30-19.00. Po godz. 19.00 zaplanowano czuwanie modlitewne. W niedzielę, 6 czerwca, Msza św. beatyfikacyjna rozpocznie się o godz. 11.00 na placu Piłsudskiego. Następnie procesja z relikwiami ks. Jerzego Popiełuszki ruszy ulicami Warszawy do Wilanowa. Z powodu odległości przemarsz może potrwać ok. 4 godzin.

Formularz akredytacji dla dziennikarzy na uroczystości beatyfikacyjne »

Podczas sesji prof. Jan Żaryn przedstawił referat „Sprawa ks. Jerzego jako element polityki PRL wobec Kościoła w latach 80-tych”. Przypomniał, że po drugiej wizycie Jana Pawła II w Polsce, w 1983 roku, władze komunistyczne w kraju, ale i moskiewskie uświadomiły sobie, że w latach 1981-83 niezwykle wzrósł autorytet Kościoła katolickiego. Podczas stanu wojennego cały ruch „Solidarności” odnalazł bowiem w Kościele przestrzeń wolności – w wymiarze materialnym, czyli udostępnionych kościelnych budynkach, jak i w duchowym. Nawet osoby oddalone do tej pory od Kościoła, odnalazły się w nim. Po wizycie papieża, władze uznały, że nadszedł czas rozprawy z Kościołem, rozumianym jako hierarchia, ale i jako wspólnota wiernych – szczególnie wspólnota „Solidarności”. Władze komunistyczne były zainteresowane podporządkowaniem sobie hierarchii. Elementem nacisku na biskupów stali się księża – a właściwie represje wobec nich. Ks. Popiełuszką zainteresowano się baczniej po sierpniowej Mszy św. za ojczyznę w 1982 roku. Wcześniej również był inwigilowany, ale dopiero Msze, które ściągały coraz liczniejsze rzesze wiernych, skłoniły władze do baczniejszej obserwacji. Początkowo represje miały charakter dokuczliwy – zabroniono ks. Jerzemu wyjazdu za granicę, do Rzymu. Później wzmogły się, przybierając charakter oskarżeń prokuratorskich, aresztowania, oszczerstw w prasie. Ks. Jerzy stał się narzędziem wywierania nacisku na Episkopat Polski. Komunistyczna wizja dalszych losów kapłana wyglądała tak: albo stanie się “ofiarą Episkopatu”, ponieważ Episkopat w porę nie uciszy go, albo ucieknie do Rzymu.

Prof. Żaryn postawił pytanie czy zabójstwo ks. Jerzego było wynikiem tej polityki nacisku na polskich biskupów, by ci podporządkowali się władzom i ich interpretacji prawa stanowionego czy też było to efekt wydanego rozkazu niezwiązanego z tą polityką?

Zwrócił uwagę na dokumenty departamentu I, wydziału 14, zajmującego się rezydenturą rzymską, w których przytoczono rzekomą – bo nie ma potwierdzenia z innego źródła, że taka rozmowa miała miejsce – rozmowę abp. Bronisława Dąbrowskiego, ówczesnego sekretarza generalnego Episkopatu Polski z Janem Pawłem II, w której arcybiskup przytaczał rozpowszechnianą przez komunistów teorię, że zabójstwo ks. Jerzego było formą nacisku na gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Jednak – zdaniem prof. Żaryna – niezależnie od tego, czy rozkaz zabicia ks. Popiełuszki wyszedł z Moskwy czy też z gabinetu gen. Czesława Kiszczaka, odpowiedzialność za śmierć kapłana ponoszą polscy komuniści, oni bowiem prowadzili politykę, która doprowadziła do tego morderstwa.

Sława męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki była i jest bezprecedensowa. Jego grób odwiedziło już blisko 18 milionów osób – powiedział o. Gabriel Bartoszewski, wybitny znawca prawa kanonizacyjnego. Jak zauważył, już z chwilą porwania i śmierci ks. Jerzego Popiełuszki 19 października 1984 r. opinia publiczna w Polsce i na świecie uznała go za męczennika. Dodał, że właśnie ta opinia i postulaty wiernych wpłynęły na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, który w archidiecezji warszawskiej był prowadzony w latach 1997-2001. Po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia w latach 2001-2009 w Rzymie, Kościół oficjalnie uznał go za męczennika – dodał o. Bartoszewski.

Pełny tekst wysptąpienia o. Bartoszewskiego »

Kapucyn w swoim wystąpieniu podczas sesji omówił prześladowania i sposób zadania śmierci ks. Jerzemu Popiełuszce, który – jak podkreślił – stał się ofiarą ateistycznego, totalitarnego systemu komunistycznego. – Ostatnie godziny życia ks. Jerzego możemy poznać z akt procesu toruńskiego. Jakkolwiek powołani wówczas biegli nie ustalili jednoznacznie czy śmierć kapłana nastąpiła w drodze czy z powodu utopienia, to nie było wątpliwości, że męczeńska śmierć nastąpiła po wielu miesiącach dręczenia za bezkompromisową postawę tego kapłana – mówił. Z akt jasno wynika, że jego śmierć była planowana na 13 października, a zabójcy ten zamiar zrealizowali 19 października 1984 r. Gdyby dokonanie zabójstwa wtedy się nie udało, zabójcy mieli próbować 21 października – opowiadał o. Bartoszewski.

Chronologia życia, działalności, sławy męczeństwa i procesu beatyfikacyjnego ks. Popiełuszki opracowana przez o. Bartoszewskiego »

W toku procesu beatyfikacyjnego zostało przygotowane tzw. positio super martirio – udokumentowanestudium na temat męczeństwa kandydata na ołtarze, liczące 1157 stron. Dziewięciu konsultorów watykańskiej Kongregacji przygotowało, każdy własną, opinię czy rzeczywiście ks. Popiełuszko poniósł śmierć męczeńską za wiarę. „Wszyscy konsultorzy wyrazili opinię twierdzącą wyrażającą przekonanie, że ten heroiczny kapłan mógłby być szybko ogłoszony męczennikiem Kościoła, jeśli taka byłaby wola Ojca Świętego” – przytoczył ich konkluzję o. Bartoszewski.

– Postępowanie w trakcie procesu beatyfikacyjnego pozwoliło rozstrzygnąć z moralną pewnością, że śmierć sługi Bożego spełnia wszystkie kryteria męczeństwa w rozumieniu kanonicznym – zaznaczył postulator procesu ks. dr Tomasz Kaczmarek, autor „pozycji o męczeństwie”. W swoim wystąpieniu przypomniał on przygotowania do procesu oraz jego przebieg, a także napotkane trudności związane m.in. z publikacjami prasowymi nt. pojawienia się „nowych, dotąd niezbadanych źródeł”, niezbędnych do uwzględnienia w trakcie procesu i hipotezą o innej dacie i okolicznościach śmierci ks. Jerzego.

Czytaj przemówienie postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego »

Przypomniał, że w czasie tzw. procesu informacyjnego prowadzonego na terenie archidiecezji warszawskiej przesłuchano 44 świadków oraz zgromadzono wszelką dokumentację związaną z osobą ks. Popiełuszki. Ks. dr Kaczmarek dodał też, że tysiące dokumentów odnaleziono w archiwach IPN. Syntetyczne opracowanie zwane „pozycją o męczeństwie” powstawało w latach 2003-2008.

W dniu 1 grudnia 2009 sprawę rozpatrywała komisja kardynałów. – Datą, która zamykała najważniejsze prace procesowe stał się dzień 19 grudnia, kiedy Benedykt XVI zaaprobował decyzje kongregacji i upoważnił jej prefekta abp. Angelo Amato, by w jego imieniu promulgował dekret o męczeństwie. Była to już decyzja o beatyfikacji – zaznaczył ks. dr Kaczmarek.

Podczas sesji w Warszawie poruszono również temat wzoru świętości jakim może być dla współczesnych kapłan – męczennik. Jego biograf ks. prof. Jan Sochoń uważa, że „ks. Popiełuszko znalazłszy się w centrum solidarnościowych zdarzeń, potrafił scalić wokół Żoliborza ludzi o sercach przepełnionych ideami wolności religijnej, marzących o nowym obliczu Rzeczpospolitej, demokratycznej, wolnej od ksenofobii, partyjnej nienawiści i żyjącej duchem chrześcijańskich tradycji”. – Ludzie lgnęli do niego nie tylko dlatego, że dawał się zwyczajnie polubić, ale przeważnie z racji świadectwa, jakie ukazywał – mówił.

W ocenie ks. prof. Sochonia, „ks. Popiełuszko nie zamykał swego kapłaństwa w Kościele, ale niósł je tam, gdzie wiodło go jego serce i wyczucie ewangeliczne”. Podkreślił też, że „ks. Popiełuszko czynił to, co czyniły zastępy polskich księży w kraju nieustannie dobijającym się do niepodległości. Stawał w obronie pokrzywdzonych, niesłusznie oskarżanych, pozbawianych należnych im praw. Głosił potęgę Bożego miłosierdzia i przebaczenia, uczył przezwyciężać zło. Stawiał na honor, odwagę w obronie wiary, męstwo i prawdę, które zawsze idą w parze. Podkreślał rolę solidarności i kultury chrześcijańskiej w tworzeniu autentycznych więzi społecznych”. – Wyróżniała go z pasją ujawniana miłość do Ojczyzny – dodał.

Czytaj wystąpienie ks. Sochonia, biografa ks. Popiełuszki »

Ks. Jerzy Popiełuszko zostanie beatyfikowany 6 czerwca jako męczennik za wiarę. Uroczystość beatyfikacyjna odbędzie się w Warszawie na pl. Piłsudskiego pod przewodnictwem prefekta watykańskiej kongregacji abp. Angelo Amato.

Formularz akredytacji dla dziennikarzy na uroczystości beatyfikacyjne »

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.