Drukuj Powrót do artykułu

Abp Zimowski ukoronował obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce

12 września 2015 | 17:59 | ks. mf Ⓒ Ⓟ

Z udziałem blisko 10 tys. wiernych z archidiecezji częstochowskiej i z całej Polski odbyły się 12 września uroczystości koronacji koronami papieskimi obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce (archidiecezja częstochowska).

Uroczystości rozpoczęły się procesją z obrazem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia do ołtarza koronacyjnego na szczycie Kalwarii. Procesji przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Mszy św. przewodniczył abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Mszę św. koncelebrowało ponad 100 kapłanów, a także abp Wacław Depo metropolita częstochowski, abp senior Stanisław Nowak, bp Jan Wątroba z Rzeszowa, bp Henryk Tomasik z Radomia, bp senior Jan Wieczorek z Gliwic, bp Ireneusz Pękalski z Łodzi i bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, o. Marian Waligóra, przeor z Jasnej Góry, o. Azariasz Hess, kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ks. prał. Teofil Siudy przewodniczący Komitetu Koronacji Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce, ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Na Mszy św. obecni byli członkowie kapituł archidiecezji częstochowskiej, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Niższego Seminarium Duchownego oraz przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszenia i bractwa m. in. bractwa kalwaryjskie, bractwo kurkowe z Krakowa, Zakon Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, liczne poczty sztandarowe.

Na uroczystości przybył Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu i szef gabinetu Prezydenta RP, który odczytał list od Andrzeja Dudy prezydenta RP, w którym podziękował on za „pielęgnowanie maryjnej tradycji i wsłuchiwanie się w słowa modlitwy zawierzenia Jana Pawła II” i wskazał na konieczność budowania ufności oraz poprosił o modlitwę w intencji Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystości ubogaciły swoim śpiewem połączone chóry: „Cantilena” z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, „Basilica Cantans” z bazyliki archikatedralnej w Częstochowie, chór z parafii kolegiackiej Nawiedzenia NMP w Wieluniu, schola liturgiczna „Domine Jesu” z Wręczycy Wielkiej, chór parafii św. Jana Kantego z Częstochowy, chór „Schola Cantorum” z parafii NMP Królowej Polski w Częstochowie oraz Orkiestra Dęta OSP w Wieruszowie. Asystę liturgiczną stanowili klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Komentarz liturgiczny poprowadził ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik.

„Potwierdzamy z wiarą, że otrzymaliśmy od Chrystusa dar Matki Maryi. Ona jest Matką naszych życiowych dróg. Ten obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pobłogosławiony w sierpniu 2002 r. ręką św. Jana Pawła II jest znakiem nadziei” – powiedział na początku uroczystości abp Wacław Depo.

„Sanktuaria maryjne kształtują religijną tożsamość i moralne oblicze na polskiej ziemi” – dodał abp Depo i przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane 16 sierpnia 1964 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej: „Jesteśmy szczęśliwi i błogosławieni, że Polska ma tyle ośrodków czci Maryi. Jeszcze Polska nie zginęła. Jest Bóg w narodzie” – mówił wówczas Prymas Tysiąclecia.

Rozpoczynając Mszę św. abp Zygmunt Zimowski podziękował wszystkim za modlitwy w czasie jego choroby. – Mogłoby mnie tutaj nie być, ale dziękuję za modlitwy o moje zdrowie na Jasnej Górze, na Kalwarii w Praszce. Bóg zapłać za szturm do nieba przez ręce Maryi – podziękował abp Zimowski.

W homilii abp Zimowski odniósł się do wrześniowych rocznic wybuchu II wojny światowej i napaści ZSRR na Polskę. Podkreślił, że „pierwsze bomby padły na wieluńskiej ziemi, na Wieluń”. – Padły na miejsce szczególne, na szpital Wszystkich Świętych. Jak mówią historycy, zginęły wtedy 32 osoby, ludzie chorzy i cierpiący, jak również siostry szarytki – przypomniał abp Zimowski. – Te dwie ideologie, z zachodu i wschodu wypowiedziały walkę Bogu i człowiekowi – dodał.

Abp Zimowski zaznaczył, że „modlimy się o pokój na świecie w czasie wielkiego niepokoju”.

„Europa dzisiaj zdaje egzamin z miłości bliźniego, ale też aby była wierna chrześcijańskim korzeniom” – kontynuował abp Zimowski i dodał, że „klamrą Europy nie jest pieniądz, euro, ale są nią święci”.

Odnosząc się do tekstu Ewangelii hierarcha przypomniał, że „uczeń Pański, uczeń Chrystusa to człowiek, który trwa w Chrystusie, za którego On na Kalwarii przelał swoją krew”. – Chrześcijanie to ludzie Chrystusa – dodał.

Odnosząc się do tajemnicy Kalwarii Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych podkreślił, że „Krzyż jest dla nas znakiem Bożej Mądrości, znakiem Bożej Miłości i znakiem nadziei”. – Często pod krzyżem Chrystusa stajemy sami, ale nigdy nie jesteśmy osamotnieni, bo zawsze jest z nami Matka Kalwaryjska – mówił abp Zimowski.

Arcybiskup przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 1987 r. w Warszawie, w kościele pw. Wszystkich Świętych: „Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy Krzyż! Niech on wszędzie świadczy o Tym, który do końca nas umiłował. „Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa — mówił ks. Jerzy Popiełuszko — symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin, muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem” – mówił wówczas Jan Paweł II.

Arcybiskup odniósł się do tajemnicy Kościoła, który „rozpoznaje swój wymiar macierzyński w posłudze sakramentalnej” i przywołał słowa wielkiego teologa Congara, który mówił dlaczego kocha Kościół – Bo jest Matką i miejscem mojego duchowego bytowania – mówił francuski teolog Congar.

„Kościół uczy się od Maryi postawy służebnej” – mówił abp Zimowski i pytał, co robił i co robi Kościół dla potrzebujących ?– Chce być dla nich domem- odpowiedział. Przypomniał, że „w domu rodzinnym mamy uczyć się maryjnej wrażliwości. Nasze domy mają być ostoją miłości i służby człowiekowi”.

Hierarcha zaapelował do wiernych, aby od kard. Wyszyńskiego i Jana Pawła II uczyli się służby człowiekowi. – Oni wszystko postawili na Maryję.- przypomniał arcybiskup i podziękował za troskę o Kalwarię Praszkowską abp. seniorowi Stanisławowi Nowakowi i abp. Wacławowi Depo, za „ich umiłowanie tego miejsca”.

Odnosząc się do czasów współczesnych abp Zimowski podkreślił, że „nieporozumieniem i hańbą naszych czasów jest to, że na ołtarzu, który jest tylko miejsce dla Boga stawia się człowieka”. – Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy jeśli prawa Boga są na pierwszym miejscu. Módlmy się, aby Bóg był na pierwszym miejscu w naszej Ojczyźnie. Niech o to walczą politycy – wołał abp Zimowski.

„Nigdy nie wolno nam oddzielać ziemi od nieba i nieba od ziemi. Sanktuaria są miejscem szczególnego działania łaski Boga” – kontynuował arcybiskup i dodał: „Nie ma pólprawd. Jest tylko jedna Prawda”.

„Trzeba nam dziś budować barykady duchowe. Przed zabiciem ducha narodu. One muszą bronić przed zatruciem dzieci i młodzież, przed falą genderyzmu, narkotyków, dopalaczy, alkoholu, rozwiązłości”. – zaapelował abp Zimowski i podsumował: „ Do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia wołajmy z wiarą, aby młode pokolenie Polaków nie zagubiło drogi dobra i nie zagubiło świadomości grzechów. Aby na Polskiej ziemi i emigracji nie był daremny krzyż Jezusa. Nie zabrakło ufności w Boże miłosierdzie. Niech nam w tym dopomaga Matka Kalwaryjska!”.

Po homilii abp senior Stanisław Nowak odczytał Dekret Koronacyjny Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie. Następnie abp Zygmunt Zimowski nałożył korony papieskie na obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Współkoronatorami byli abp Wacław Depo i abp senior Stanisław Nowak.

Następnie abp Wacław Depo dokonał Aktu Zawierzenia archidiecezji częstochowskiej Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia.

Przed końcowym błogosławieństwem wszystkim zebranym podziękował ks. prał. Stanisław Gasiński kustosz Sanktuarium w Praszce. – Dobrze nam być przy Maryi i Jej Synu. Tu zawsze czujemy się kochani, wysłuchani, ważni i rozumiani – mówił ks. Gasiński i wspomniał pierwszych męczenników Kościoła Częstochowskiego: bł. ks. Ludwika Gietyngiera, bł. Maksymiliana Binkiewicza i bł. s. Kanutę Chrobot – nazaretankę, którzy „przeszli kalwaryjską drogę życia”.

Abp Zimowski ofiarował ks. Stanisławowi papieski różaniec, który zawisnął przy wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Uroczystości zakończyła procesja z obrazem NMP do kościoła sanktuaryjnego.

Początki Sanktuarium w Praszce i Kalwarii Praszkowskiej sięgają 1988 r. Wówczas powstała parafia Świętej Rodziny. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii został ks. Stanisław Gasiński, pochodzący z archidiecezji krakowskiej. W czasie jego duszpasterzowania powstały w tej miejscowości dwa kościoły: sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej i kościół św. Rodziny, a na rozległym stoku Makowego Wzgórza zbudowano „Golgotę” i kaplice, które stanowią zaczątek tzw. Praszkowskiej Kalwarii.

19 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej poświęcił wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej dla kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce. Ojciec Święty powiedział wówczas: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. 15 września 2002 r. abp Stanisław Nowak konsekrował kościół Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu. Kościół ten został ogłoszony sanktuarium maryjnym dekretem metropolity częstochowskiego 11 października 2002 r. Oficjalne erygowanie i poświęcenie Kalwarii odbyło się 13 września 2004 r.

Dekretem z dnia 6 października 2011 r. abp Nowak ustanowił Sanktuarium Pasyjno – Maryjne na Kalwarii w Praszce. 13 marca 2014 r. Episkopat Polski zebrany na swoim 364 Zebraniu Plenarnym w Warszawie, wyraził swoje nihil obstat przychylając się do prośby abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego i poparł inicjatywę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi.

Następnie abp Wacław Depo nadał 10 sierpnia 2014 r. Cudownemu Wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej tytuł „Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia”.

18 marca 2015 r. papież Franciszek, pobłogosławił w Watykanie, korony dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. 25 marca 2015 r., metropolita częstochowski, abp Wacław Depo, podniósł rangę Sanktuarium nadając mu nazwę „Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce”.

W dziejach archidiecezji częstochowskiej odbyły się już wcześniej koronacje wizerunków Matki Bożej koronami papieskimi: w roku 1717 miała miejsce koronacja obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, cudownej figury Matki Bożej Gidelskiej 19 sierpnia 1923 r., figury Matki Bożej Leśniowskiej 13 sierpnia 1967 r., obrazu NMP Pocieszenia w Wieluniu 5 września 1971 r., Matki Bożej Mrzygłodzkiej 25 sierpnia 1996 r., Matki Bożej Pajęczańskiej 28 maja 2005 r. i Matki Bożej w Bęczkowicach 8 września 2007 r.

Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.