Analiza

11 lutego 2014 | 11:58

Perspektywa stanu nadzwyczajnego jest bliska

Perspektywa stanu nadzwyczajnego jest bliska, daj Boże aby tego nie było – mówi w rozmowie z KAI ks. prof. Bogdan Prach, rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Jedyną szansą, by tego uniknąć – jego zdaniem – może być decyzja Europy o Planie Marshalla dla Ukrainy.

10 lutego 2014 | 09:55

Józefa Życińskiego koncepcja relacji między religią a nauką

Łączyć, poszukiwać elementów wspólnych, nie niszcząc przy tym różnorodności i okazując szacunek dla każdego człowieka – to zdaniem prof. Piotra Gutowskiego, filozofa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego klucz do zrozumienia duszpasterskiej działalności zmarłego przed trzema laty metropolity lubelskiego abp. Józefa Życińskiego.

06 lutego 2014 | 08:37

Zasady działania Kościoła w Polsce wobec pedofilii

Kościół w Polsce sprawę wykroczeń duchownych w sferze pedofilii traktuje jako poważne zło moralne oraz przestępstwo wymagające napiętnowania i ukarania, nawrócenia oraz troski wobec ofiar. Konferencja Episkopatu zajmuje się tą sprawą od lat, czego wynikiem jest wypracowanie szczegółowych zasad postępowania w takich wypadkach oraz w zakresie prewencji dotyczącej ochrony dzieci i młodzieży – zgodnych z normami Kościoła powszechnego.

01 lutego 2014 | 08:31

Wizyta polskich biskupów “ad limina” – pytania o kulturę

Kościół w Polsce stoi przed zadaniem wypracowania języka bardziej adekwatnego do warunków pluralistycznego społeczeństwa, umiejętnego łączenie dialogu z ewangelizacją oraz inicjowania działań sprzyjających dialogowi na najważniejsze społeczne tematy.

01 lutego 2014 | 08:27

Polscy biskupi przed wizytą “ad limina” – pytania i wyzwania

Polscy biskupi rozpoczynają 1 lutego wizytę “ad limina Apostolorum”, czyli do progów apostolskich. Podczas pobytu w Watykanie będą odwiedzać poszczególne urzędy Kurii Rzymskiej i omawiać różne aspekty działalności Kościoła w Polsce. Zostaną także przyjęci przez papieża Franciszka, który skieruje do polskiego Episkopatu swoje przesłanie.

30 stycznia 2014 | 11:27

Wizyta ad limina umocni Kościół w Polsce

Odkrywanie nowych wyzwań stojących przed Kościołem w Polsce, modlitwa u grobów apostolskich i umocnienie wiary przez spotkanie z papieżem Franciszkiem – to główne oczekiwania abp. Stanisława Gądeckiego przed rozpoczynającą się wizytą ad limina apostolorum, „do progów apostolskich”.

29 stycznia 2014 | 10:17

Wizyta polskich biskupów ad limina – Kongregacja ds. Biskupów

Kongregację ds. Biskupów odwiedzą wszyscy polscy biskupi podczas zaplanowanej na 1-8 lutego „wizyty ad limina Apostolorum”. Ta dykasteria ich najlepiej zna, bo właśnie ona rekomenduje papieżowi kandydatów na nowych biskupów oraz interweniuje w przypadku problemów w ich posłudze. To właśnie jej pracownicy organizują wizyty ad limina biskupów z całego świata.

28 stycznia 2014 | 09:56

Intensywny program wizyty ad limina Apostolorum polskich biskupów

Bardzo intensywnie wygląda program wizyty ad limina Apostolorum polskich biskupów w Rzymie. Polscy hierarchowie w dniach 1-8 lutego odwiedzą urzędy Kurii Rzymskiej i omawiać będą różne aspekty działalności Kościoła w Polsce. Spotkają się także z papieżem Franciszkiem – pięć razy w grupach, a raz wspólnie. Ponadto odprawią Msze św. w czterech papieskich bazylikach.

27 stycznia 2014 | 10:13

Biskupi przed wizytą ad limina – relacje państwo-Kościół

Obecne relacje państwo-Kościół są „zewnętrznie poprawne”, nacechowane szukaniem spokoju i unikaniem zadrażnień, natomiast brak jest woli rozwiązywania spraw na rzecz dobra wspólnego – mówi KAI przed wizytą „ad limina Apostolorum” przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik. Z kolei zdaniem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, Polska jako kraj demokratyczny ma wciąż wiele do zrobienia w dziedzinie „poszanowania autorytetu władzy państwowej i kościelnej, budowania dobra dnia codziennego na uzgodnionych zasadach, a nie szukania drogi ich obejścia”.

26 stycznia 2014 | 17:14

Zachód jest zbyt bierny wobec tego, co się dzieje na Ukrainie

Zdestabilizować sytuację na Ukrainie w taki sposób, że gdy rozpoczną się «ślepe » rozruchy, będzie można położyć kres demokracji i «pomarańczowemu zagrożeniu» Rosji – tak interpretuje cele Putina wobec Ukrainy prof. Mirosław Marynowicz, znany politolog, wicerektor Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Dodaje, że rolę «geopolitycznego pretekstu», jakim w 1939 r. stała się dla Hitlera jakoby «faszystowska» Polska, dziś pełni jakoby «nacjonalistyczna» Ukraina, która w oczach Putina nawet nie jest państwem, a jedynie «terytorium».

Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.