Analiza

12 marca 2012 | 12:53

Dylematy likwidacji

Planowane przez rząd zamierzenia ustawodawcze związane z likwidacją Funduszu Kościelnego i komisji regulacyjnych innych wyznań zasługują na krytyczną ocenę z punktu widzenia niektórych zasad ustrojowych, a także ze względu na wysoce prawdopodobne ich negatywne skutki społeczne – pisze dr Paweł Borecki z Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

20 stycznia 2012 | 07:50

Droga Neokatechumenalna

Są już niemal we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach. Owoce Drogi Neokatechumenalnej to m.in. tysiące uratowanych od rozbicia małżeństw, bardzo liczne powołania kapłańskie i zakonne, rodziny wielodzietne oraz zaangażowanie w ewangelizację i w misje, często w bardzo trudnych warunkach.

21 grudnia 2011 | 14:20

Forum o finansach Kościoła

Forum św. Michała Archanioła dokonało analizy przeprowadzonego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego sondażu oraz podjęło dyskusję w sprawach podatków Kościoła katolickiego, Funduszu Kościelnego oraz pomysłu przekazywania 1% podatku na rzecz Kościoła.

07 grudnia 2011 | 09:14

Europejskie stowarzyszenia rodzinne i ich wpływ na politykę

Liczne stowarzyszenia rodzin w Europie coraz bardziej skutecznie prowadzą lobbing w swoich krajach, nie wyłączając samej Unii Europejskiej.

27 listopada 2011 | 09:34

Oczekiwanie na przyjście Zbawiciela

W Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

25 listopada 2011 | 15:52

Mniejsza religijność – większa popularność Palikota

Zwolenników Ruchu Palikota najbardziej wyróżniają dwie cechy: młody wiek oraz nie uczestniczenie w praktykach religijnych – dowiadujemy się z komunikatu CBOS, opracowanego na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie października i listopada br.

25 listopada 2011 | 09:44

Relacje Państwo-Kościół

Dyskusji, rozpoczętej przez premiera Donalda Tuska nt. składek na ubezpieczenia osób duchownych, która pośrednio dotyczy możliwości likwidacji Funduszu Kościelnego, towarzyszy pytanie: czy tego rodzaju zmian może dokonać samodzielnie państwo, czy niezbędna jest uprzednia umowa z Kościołem w tej sprawie?

23 listopada 2011 | 14:41

Komisja Majątkowa działała zgodnie z prawem

Prof. dr hab. Dariusz Walencik i dr Krzysztof A. Wąsowski wykazują, że prof. Ewa Łętowska, popularyzująca pogląd, że nieruchomości oddane przez gminy osobom prawnym Kościoła katolickiego w ramach postępowania przed Komisją Majątkową po wejściu w życie Konstytucji RP zostały przekazane bez podstawy prawnej, wywodzi swą opinię z błędnych przesłanek.

22 listopada 2011 | 12:55

Jakie pieniądze Kościół oddaje państwu?

Polski system podatkowy traktuje Kościół katolicki tak jak inne instytucje i osoby fizyczne. Każdy duchowny opłaca podatki: zryczałtowany bądź od wynagrodzenia, a instytucje kościelne prowadzące działalność gospodarczą są opodatkowane jak wszystkie inne.

20 listopada 2011 | 17:05

Co będzie z Funduszem Kościelnym?

Fundusz Kościelny jest anachronizmem i nie odpowiada realiom współczesnego demokratycznego państwa – mówi KAI ks. prof. Dariusz Walencik, ekspert Episkopatu w sprawach przekształceń własnościowych.

Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.