Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji

strona 1 z 2

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego i Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla

"W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat,nie poczytując ludziom ich grzechów,nam zaś przekazując słowo jednania" (2 Kor 5,19)

W poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszych Kościołów i narodów oraz kierując się pasterską troską, w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, zwracamy się ze słowem pojednania do wiernych naszych Kościołów, do naszych narodów i do wszystkich ludzi dobrej woli. Wyznając prawdę, że "Jezus Chrystus jest naszym pokojem i pojednaniem" (por. Ef 2,14; Rz 5,11), i mając świadomość powołania powierzonego nam w duchu Chrystusowej Ewangelii, pragniemy wnieść swój wkład w dzieło zbliżenia naszych Kościołów i pojednania naszych narodów.

1. Dialog i pojednanie

Nasze bratnie narody łączy nie tylko wielowiekowe sąsiedztwo, ale także bogate chrześcijańskie dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Świadomi tej długiej wspólnoty dziejów i tradycji wyrastającej z Ewangelii Chrystusa, która wywarła decydujący wpływ na tożsamość, duchowe oblicze i kulturę naszych narodów, a także całej Europy, wkraczamy na drogę szczerego dialogu w nadziei, że przyczyni się on do uleczenia ran przeszłości, pozwoli przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i nieporozumienia oraz umocni nas w dążeniu do pojednania.

Grzech, który jest głównym źródłem wszelkich podziałów, ludzka ułomność, indywidualny i zbiorowy egoizm, a także naciski polityczne, doprowadzały do wzajemnej obcości, jawnej wrogości, a nawet do walki między naszymi narodami. W następstwie podobnych okoliczności doszło wcześniej do rozpadu pierwotnej jedności chrześcijańskiej. Podziały i rozłam, sprzeczne z wolą Chrystusa, stały się wielkim zgorszeniem, dlatego też podejmujemy nowe wysiłki, które mają zbliżyć nasze Kościoły i narody oraz uczynić nas bardziej wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec współczesnego świata.

Po II wojnie światowej i bolesnych doświadczeniach ateizmu, który narzucono naszym narodom, wchodzimy dzisiaj na drogę duchowej i materialnej odnowy. Jeśli ma być ona trwała musi przede wszystkim dokonać się odnowa człowieka, a przez człowieka odnowa relacji między Kościołami i narodami.

Drogą ku takiej odnowie jest braterski dialog. Ma on dopomóc w lepszym poznaniu się, odbudowaniu wzajemnego zaufania i w taki sposób doprowadzić do pojednania. Pojednanie zaś zakłada również gotowość do przebaczenia doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Zobowiązuje nas do tego modlitwa: "Ojcze nasz (...) odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".

Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego pojednania.

Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć stanowi bowiem istotną część naszej tożsamości. Jesteśmy ją także winni ofiarom przeszłości, które zostały zamęczone i oddały swoje życie za wierność Bogu i ziemskiej ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak wyrzec się zemsty i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa pomiędzy ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi podstawę pokojowej przyszłości.

2. Przeszłość w perspektywie przyszłości

Tragiczne doświadczenia XX wieku dotknęły w większym lub mniejszym stopniu wszystkie kraje i narody Europy. Zostały nimi boleśnie doświadczone nasze kraje, narody i Kościoły. Naród polski i rosyjski łączy doświadczenie II wojny światowej i okres represji wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując się ideologią ateistyczną, walczyły z wszelkimi formami religijności i prowadziły szczególnie okrutną wojnę z chrześcijaństwem i naszymi Kościołami. Ofiarę poniosły miliony niewinnych ludzi, o czym przypominają niezliczone miejsca kaźni i mogiły znajdujące się na polskiej i rosyjskiej ziemi.

Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej i tragicznej historii, rodzą niekiedy wzajemne pretensje i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić się dawnym ranom.

Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów. Z uznaniem przyjmujemy działania kompetentnych komisji i zespołów w naszych krajach. Wyrażamy przekonanie, że ich wysiłki pozwolą poznać niezakłamaną prawdę historyczną, dopomogą w wyjaśnieniu wątpliwości i przyczynią się do przezwyciężenia negatywnych stereotypów. Wyrażamy przekonanie, że trwałe pojednanie jako fundament pokojowej przyszłości, może się dokonać jedynie w oparciu o pełną prawdę o naszej wspólnej przeszłości.

Apelujemy do wszystkich, którzy pragną dobra, trwałego pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do polityków, działaczy społecznych, ludzi nauki, kultury i sztuki, wierzących i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów – stale podejmujcie wysiłki na rzecz rozwijania dialogu, wspierajcie to, co umożliwia odbudowanie wzajemnego zaufania i zbliża ludzi do siebie oraz pozwala budować wolną od przemocy i wojen pokojową przyszłość naszych krajów i narodów.


Komentarze (11)

Otor

4 lata, 5 miesięcy temu

Super treść, oby więcej takich gestów, deklaracji i czynów!

Odpowiedz

kl. Dominik

4 lata, 5 miesięcy temu

Bogu niech będą dzięki za ten jakże ważny i aktualny apel bratnich Kościołów!
Niech Pan Jezus błogosławi również tym, którzy do jego powstania się przyczynili.

Odpowiedz

А.

4 lata, 5 miesięcy temu

Действительно, очень радостное событие! Будем надеяться на достойное продолжение!

Odpowiedz

adam

4 lata, 5 miesięcy temu

Super treść? Ważny apel? Przecież w tym nic nie ma. Gdzie konkret? Gdzie powiedzenie że nienawiść odczuwana do drugiego narodu jest największym grzechem? Gdzie konkretne wezwanie polityków by nie zbijali kapitału na szerzeniu nienawiści do innych?

Odpowiedz

Grzegorz

4 lata, 5 miesięcy temu

To ważne stwierdzenie które brzmi"Grzech jest powodem podziału i niezgody" wyjaśnia wszystko. Pokój wam wszystkim :-)

Odpowiedz

beduin

4 lata, 5 miesięcy temu

Odważne słowa niosące nadzieję na lepsze jutro naszych narodów

Odpowiedz

zulu

4 lata, 5 miesięcy temu

Jeżeli gdzieś widać Historię to właśnie tu. W tym miejscu postawiła swój wyraźny znak.
Dla nas to kolejny znak zstąpienia na Tą Ziemię ( Polską i Rosyjską)
Ducha Świętego, o którego tak mocno wołał Jan Paweł II.

Odpowiedz

chrześcijanka

4 lata, 5 miesięcy temu

Umacnajmy tolerancję. Wreszcie można się dowiedzieć o prawosławnych, że też są chrześcijanami, wyznają tego samego Boga, modlą się słowami ,,Ojcze Nasz, któryś jest w niebie..." oraz ,,Wierzę w Boga Ojca..." Jeszcze nie dawno trzeba było się ukrywać, ze jest się wyznania prawosławnego itd.

Odpowiedz

AQQ

4 lata, 5 miesięcy temu

Niestety trzeba się zastanowić jak wygląda to przesłanie na tle współpracy władz rosyjskich i niemieckich ponad naszymi glowami (choćby Nord stream) czy najwyższe ceny gazu jakie narzuca nam całowany przez prawosławnych duchownych Car Putin... niestety

Odpowiedz

Katolik

4 lata, 3 miesiące temu

Z uszanowaniem przyjmuję inicjatywę pojednania.
Widać przecież ze sformułowania "Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem." że sami hierarchowie nie czują się niczemu winni. Oni za nic nie przepraszają konkretnie.Z tekstu wynika ,że ich owieczki śmiertelnie się gryzły poza wiedzą i świadomością pasterzy, więc na początek apel jak do dzieciarni.A może po tych ogólnikach nastąpią jakieś konkrety?

Odpowiedz

Słowian

1 rok, 10 miesięcy temu

chrześcijanka prawosławna a gdzie katolicy na wschodzie wymordowani na Syberii.

Odpowiedz

Reklama

Twitter
Facebook