Drukuj Powrót do artykułu

Bp Libera do alumnów: chrześcijanin musi być uczniem Jezusa

11.10.2017 , eg, Płock, 11-10-2017 Ⓒ ℗

Każdy jest wezwany, aby stawać się nieustannie uczniem Jezusa: albo chrześcijanin jest uczniem, albo w ogóle nie jest chrześcijaninem – stwierdził bp Piotr Libera podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Mszy św. w kaplicy Dobrego Pasterza z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018 przewodniczył bp Dawid Tencer OFMCap., biskup Islandii: płockie seminarium będzie kształciło dwóch kandydatów do kapłaństwa dla tego Kościoła.

Biskup Islandii Dawid Tencer OFMCap. przewodniczył 10 października Mszy św. inaugurującej 423. rok akademicki w płockiej Alma Mater. Podziękował za zaproszenie do Płocka, a także za możliwość studiowania w nim dwóch kleryków, którzy będą w przyszłości wyświęceni dla Kościoła islandzkiego.

Homilię wygłosił biskup płocki Piotr Libera. Stwierdził on, że pierwszym zadaniem alumnów, ale także wszystkich wykładowców i wychowawców, jest przyjęcie wobec Jezusa i Jego słowa postawę ucznia. Każdy jest wezwany „aby stawać się nieustannie uczniem Jezusa: albo chrześcijanin jest uczniem, albo w ogóle nie jest chrześcijaninem”.

Do takiej właśnie postawy kształtowane są serca seminarzystów przygotowujących się do kapłaństwa – nie da się nauczać innych i prowadzić ich drogą Ewangelii, jeśli samemu tą drogą się nie idzie, wsłuchując się jednocześnie w głos Zbawiciela. Po przyjęciu sakramentu święceń, w ramach permanentnej formacji kapłańskiej, każdy prezbiter winien nadal rozwijać w sobie postawę Chrystusowego ucznia „zasłuchanego w słowo Pana”.

„Pracując nad sobą i kształtując własne sumienia, nie zapominamy o tym, że – niczym prorok Jonasz do mieszkańców Niniwy – my także zostaliśmy posłani do świata, aby wzywać do nawrócenia i dzielić się darem Ewangelii. Jako posłani przez Pana, jako ludzie z misją – podejmujemy wiele zadań, które mają na celu przybliżać współczesnych ludzi do Jezusa i pozwolić im zasłuchać się w słowo Pana” – mówił hierarcha.

Zaznaczył też, że w diecezji płockiej jedną z najbardziej aktualnych form wyjścia do świata, była decyzja o powrocie Szkół Katolickich do Płocka. Droga do realizacji tego projektu nie była prosta, ale zainteresowanie, jakim cieszą się szkoły, dowodzi, że warto było podjąć ten wysiłek. Dzięki Szkołom Katolickim Kościół płocki będzie miał „realny wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu Dobrej Nowiny: miłości Boga i drugiego człowieka”.

Do seminarzystów zwrócił się też ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor uczelni: „Młode pokolenie, zafascynowane rzeczywistością cyfrową i wirtualną, wchodzi do naszych szkół, seminariów, uniwersytetów. Cieszymy się z nowych możliwości, ale też dostrzegamy, że nowe wino nie pasuje do starych bukłaków. Zastanawiamy się, co zrobić, aby młody człowiek, z komórką lub laptopem w ręku, zechciał usiąść u stóp Jezusa i słuchać Go, jak czyniła Maria?” – zastanawiał się psycholog.

Zaznaczył też, że przyszli kapłani będą szli do człowieka „nasyconego fizycznie, ale głodnego miłości i osamotnionego”. Zaliczani do mniejszości, będą musieli ocalić to, co najbardziej przynależy do człowieka – jego wolnego ducha, który „nie umie się zaspokoić jedynie zdobyczą techniczną, dostatkiem dóbr, ale ciągle szuka czegoś i kogoś więcej”.

Podczas immatrykulacji pięciu nowych alumnów odebrało indeksy studenckie – płockie WSD jest afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kandydaci do kapłaństwa pochodzą z parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim i św. Michała Archanioła w Płońsku oraz z parafii Mogilno i Łomianki (alumni dla Kościoła islandzkiego).

Podczas uroczystości UKSW reprezentował ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, prodziekan ds. nauki i komunikacji na wydziale teologicznym UKSW. Wręczono także nagrody najlepszym studentom minionego roku akademickiego. Otrzymali je: Kamil Mańkowski (III rok), Piotr Adamiak (IV rok) i Łukasz Kiciński (VI rok).

Wykład inauguracyjny pt. „Wpływ Reformacji na rozumienie moralności. Dlaczego Marcin Luter nie lubił Arystotelesa?” wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, wykładowca w seminarium, pracownik wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Przytoczył dokument „Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie wspólne upamiętnienie reformacji w 2017 r.” (Dzięgielów 2017), w którym jest mowa o tym, że „dyskretna aprobata postulatów Lutra legła u podstaw nowej oceny jego katolickości” w kontekście rozpoznania, że zamierzał on dokonać reformy Kościoła, a nie rozłamu. Ponowne odkrycie owych dwóch istotnych cech osoby i teologii Marcina Lutra doprowadziło do nowego, ekumenicznego uznania go jako „świadka Ewangelii”.

„Jeszcze niedawno wielu teologów twierdziło, że katolików i protestantów dzieli wiara, a łączy działanie. Dziś widać, że jest odwrotnie – chrześcijanie nie mówią już tym samem głosem nie tylko w kwestii relacji wiary i rozumu, ale też odnośnie aborcji, eutanazji, małżeństwa, rodziny, seksualności. Pięć wieków Reformacji uświadamia nam, że filozofia i teologia nie są tylko problemem akademickim, ale dotyczą naszego codziennego życia” – podkreślił teolog.

Na pierwszym roku studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku rozpoczęło 5 kleryków. W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku studiuje obecnie 30 alumnów.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.