Drukuj Powrót do artykułu

Bp Libera: wiara daje łaskę zrozumienia

07.10.2017 , eg, Płońsk, 07-10-2017 Ⓒ ℗

O tym, że pogłębiając wiarę człowiek szuka zarazem łaski zrozumienia, mówił bp Piotr Libera w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku w diecezji płockiej. Przewodniczył tam Mszy św. inaugurującej szósty rok działalności Płońskiej Akademii A B C Chrześcijaństwa.

„Być człowiekiem wiary, to nic innego, jak szukać woli Bożej i wypełniać ją jak najwierniej” – podkreślił biskup płocki Piotr Libera podczas Mszy św. w płońskiej parafii.

Zastanawiał się też, czym jest wola Boża, o której tak często mówi się w kościelnym nauczaniu – to nic innego, jak Boży zamiar względem świata, ludzkości i konkretnego człowieka: „Najogólniej wyraża się ona w zdaniu: Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni” – interpretował kaznodzieja.

Dodał, że świadomi tego że „Królestwo Boże to królestwo ludzi, którzy wypełniają wolę Boga”, ludzie troszcząc się o swoją wiarę jednocześnie przyczyniają się do wzrostu Bożego Królestwa.

Biskup przypomniał, że taką drogą szedł sam Jezus, który w czasie publicznej działalności wiele razy podkreślał, że czyni zawsze to, co się Ojcu podoba: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał” (J 4,34). I nawet wobec dramatu Ogrójca Jezus mówił: „Nie moja wola lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42), a na krzyżu wołał: „Wykonało się” (J 19,30).

Pasterz Kościoła płockiego zaznaczył też, że obecność na uroczystej inauguracji kolejnego już roku działalności Płońskiej Akademii A,B,C Chrześcijaństwa świadczy o tym, że wierni „chcą szukać Bożej woli, umacniać wiarę i budować Boże Królestwo w świecie, w którym dane jest im żyć”.

Zwrócił uwagę, że udział w zajęciach pomaga poszerzać horyzonty duchowe i intelektualne. Idzie się w ten sposób drogą wskazaną przez wielkiego rodaka św. Jana Pawła II w encyklice „Fides et ratio”: „Pogłębiamy naszą wiarę szukając zarazem łaski zrozumienia” – zaakcentował hierarcha.

Ponadto wyraził nadzieję, że spotkania Akademii będą służyć umocnieniu i lepszemu zrozumieniu wiary, a także pomogą odkrywać i wypełniać wolę Bożą w życiu.

Bp Libera życzył też słuchaczom Płońskiej Akademii, aby owocem tych spotkań była łaska posłania do ludzi, wśród których żyją na co dzień. Tak, jak „siedemdziesięciu dwóch” posłanych zostało przez Jezusa, aby mówić ludziom o Królestwie Bożym, tak i uczestnicy spotkań w Płońsku są posłani do swoich środowisk „z darem świadectwa o Bogu, którego wolą jest zbawienie człowieka”.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: „Wpływ religii na moralność. Czy katolicy właściwie oceniają współczesne zagadnienia bioetyczne?”. Zwrócił on uwagę, że w świecie postmodernistycznym, w dobie relatywizmu moralnego, w świecie zdesekularyzowanym – w którym z jednej strony ludzie jakby unikają religijności, ale z drugiej zwracają się ku wierzeniom. Punktem łączącym ludzi o różnych poglądach może być bioetyka.

„Bioetyka jako nauka narodziła się ponad 50 lat temu, ale budzi w świecie coraz większe kontrowersje. Wydaje się, że dziś to problemy bioetyczne (aborcja, eutanazja, klonowanie, zapłodnienie pozaustrojowe) stają się szansą do poważnej dyskusji o moralności” – mówił teolog.

W programie pierwszego po wakacyjnej przerwie spotkania była też dyskusja. Poza tym odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia piątego roku studiów, a także wręczenie indeksów osobom rozpoczynającym zajęcia.

Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim.

Płońska Akademia A,B,C Chrześcijaństwa rozpoczęła działalność w Roku Wiary, z inicjatywy proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego ks. kan. Zbigniewa Sajewskiego. Spotkania te odbywają się raz w miesiącu, we współpracy naukowej z Uniwersytetem Otwartym UKSW w Warszawie. Uczestnicy wspólnie biorą udział w Mszy św., a potem słuchają wykładów z różnych dziedzin teologicznych. Posiadają indeksy oraz otrzymują dyplomy na zakończenie cyklu edukacji.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.