Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: sympozjum nt. aspektów obrony życia ludzkiego w 50. rocznicę „Humanae vitae”

09 czerwca 2018 | 15:53 | jm | Bydgoszcz Ⓒ Ⓟ

50. rocznica wydania przez papieża Pawła VI encykliki „Humanae vitae” stała się impulsem do zorganizowania przez Duszpasterstwo Rodzin sympozjum naukowego „Interdyscyplinarne aspekty obrony życia ludzkiego”, które odbyło się w Bydgoszczy.

Według ks. Arkadiusza Muzolfa, papież poprzez ten dokument wyraził nie tylko swoją troskę, ale przekazał przesłanie Chrystusa, płynące z Ewangelii życia. Zdaniem diecezjalnego duszpasterza rodzin, Ojciec Święty podkreślił również działanie Kościoła, które musi skoncentrować się na tłumaczeniu prawa moralnego. – Paweł VI uważał, że wewnętrzne przyporządkowanie miłości małżeńskiej do płodności stanowi podstawowy element świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – dodał ks. Muzolf.

Sympozjum zgromadziło prelegentów, dla których obrona i troska o życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci stanowi priorytet w codziennej służbie dla innych. Małgorzata Bronka, która jest dyrektorem Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza w Bydgoszczy, ukazała zadania i cele hospicjów perinatalnych oraz model interdyscyplinarnej opieki nad rodziną spodziewającą się narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Z kolei o psychologicznych i medycznych aspektach kontynuacji po wykryciu nieuleczalnych wad wrodzonych mówił dr hab. med. Wiktor Dróżdż. Lekarz zwrócił uwagę, że większość badań związanych z problematyką ciąży po wykryciu nieuleczalnych wad wrodzonych dotyczy aborcji eugenicznej i jej konsekwencji.

Istotnym głosem w dyskusji była prezentacja Modelu Creighton i jego rola w diagnostyce płodności. – Na fundamencie modelu powstała naprotechnologia – medycyna naprawcza, poszukująca przyczyn niepłodności, dostosowana do indywidualnego cyklu kobiety – powiedziała instruktorka modelu Carine Stranz-Rambowicz. Razem z Agnieszką Remus założyły one pierwsze w regionie kujawsko-pomorskim Centrum Troski o Płodność Nowe Życie. – Obserwacje prowadzone zgodnie z zasadami modelu opisują biomarkery istotne z punktu widzenia zaburzeń płodności. Zapis karty stanowi bazę do wstępnej diagnozy dla lekarza naprotechnologa oraz pozwala monitorować efekty prowadzonego leczenia – dodała Agnieszka Remus.

Głos na temat ultrasonografii prenatalnej w aspekcie obrony życia ludzkiego zabrał dr n. med. Jacek Skórczewski. Ginekolog-położnik podkreślił, że dzięki postępowi technicznemu lekarze dysponują coraz bardziej zaawansowanymi technicznie aparatami ultrasonograficznymi, które umożliwiają obrazowanie anatomii płodu już we wczesnym okresie ciąży. – W latach 70. ubiegłego stulecia za główny czynnik występowania wad chromosomowych u dzieci uznawano wiek matki powyżej 35. roku życia. W związku z tym grupę tę objęto zakresem badań inwazyjnych – głównie amniopunkcją. Po czasie stwierdzono, że większość dzieci matek poddanych procedurom inwazyjnym jest zdrowa. Natomiast zastosowanie wieku matki jako jedynego kryterium skutkowało wykryciem zaledwie 30 procent wad genetycznych – podkreślił. Doktor Jacek Skórczewski jest zdania, że w diagnostyce ultrasonograficznej niebagatelne znaczenie ma wysoka jakość badań pozwalająca na uzyskanie jednolitego obrazu USG dla wszystkich wykonujących. Służy to zmniejszeniu ilości wyników fałszywie dodatnich, co pozwala uniknąć niepotrzebnych procedur diagnostyki inwazyjnej. Podsumowując, zaznaczył, że badania prenatalne USG w szerokim ujęciu służą ochronie życia ludzkiego.

Doktor n. med. Daria Pracka podkreśliła, że degradacja naturalnego środowiska przyczynia się do eskalacji chorób cywilizacyjnych, w tym zaburzeń i chorób skutkujących okresową lub trwałą niepłodnością. Prezes bydgoskiego oddziału oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny dodała, że istotną aktywnością stała się działalność profilaktyczna w zakresie zdrowia prokreacyjnego. Szczególnie ważkie – według dr. Darii Prackiej, kierownika naukowego sympozjum, nauczyciela Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu – stało się upowszechnienie wiedzy naukowej dotyczącej skutków wczesnej inicjacji seksualnej młodocianych, chorób przenoszonych drogą płciową czy klinicznych następstw stosowania środków antykoncepcyjnych. – Popularyzacja ekologicznego spojrzenia na płodność człowieka w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym, działania zaradcze przywracające zdrowie prokreacyjne, uruchomienie środków społecznych dla rozwoju ekologii prokreacji są społecznym priorytetem – zakończyła

Swoje wystąpienia zaprezentowali również dr n. med. Aleksandra Kicińska, która jest m.in. kierownikiem dydaktycznym przedmiotu Metody Rozpoznawania Płodności w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz mgr Marcin Szczur, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, oddział Bydgoszcz.

Wersja do druku
Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.