Drukuj Powrót do artykułu

Caritas Polska na rzecz migrantów i uchodźców – działania dotychczasowe i planowane na 2018 r.

14.01.2018 , Warszawa / Caritas Polska, lk, mp / mz Ⓒ ℗

Sample Fot. Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Wsparcie finansowe diecezjalnych Centrów Pomocy, kampania edukacyjna czy uwrażliwianie młodych ludzi na istnienie osób z innych kultur – to niektóre działania Caritas Polska na rzecz migrantów i uchodźców planowane w tym roku. Kwota przeznaczona na projekty integracyjne wyniesie ponad 9,6 mln zł. W niedzielę 14 stycznia obchodzony jest 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Caritas Polska niesie systematyczną pomoc uchodźcom w Syrii, Libanie, Jordanii, Iraku i Autonomii Palestyńskiej. Pierwsze środki – 30 tys. euro – przekazała w 2012 r. na pomoc uchodźcom z Syrii. W rok później, w grudniu 2013 r. sfinansowała paczki świąteczne dla 3 tys. dzieci z Damaszku, Hawran-Dara i Homs. Od 2014 r. wspiera w Syrii Centrum Medyczne Bab Sharki w Damaszku.

Gdy do Europy od 2014 r. zaczęła napływać fala uchodźców z Bliskiego Wschodu, Caritas Polska – jako główna struktura charytatywna Kościoła w Polsce – zaczęła się do tego przygotowywać. Ks. Marian Subocz, ówczesny jej dyrektor informował, że 44 oddziały diecezjalne Caritas dysponują ponad 600 miejscami w swych ośrodkach, gdzie mogą przyjąć uchodźców. Mówił, że można by też korzystać z pomocy kadry specjalistów zatrudnionych w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas. Wyjaśniał, że ogromne znaczenie integracyjne mogą mieć też działania wolontariackie oraz zaangażowanie blisko 5 tys. parafialnych zespołów Caritas.

W czerwcu 2016 r. na zebraniu Episkopatu ks. Subocz wysunął koncepcję utworzenia tzw. korytarzy humanitarnych do Polski dla uchodźców z Bliskiego Wschodu. Wzorem dla projektu Caritas była pomoc z powodzeniem realizowana na terenie Włoch, z której skorzystało już ponad 700 uchodźców. Biskupi przedstawili niebawem propozycję organizacji korytarzy humanitarnych stronie rządowej. Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki poinformował, że “ze względu na opór ministerstw spraw zagranicznych oraz wewnętrznych podjęcie idei korytarzy humanitarnych nie jest możliwe”.

Przy diecezjalnych Caritas działało do końca ub. roku sześć Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom: w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Białej Podlaskiej, Zielonej Górze i Zgorzelcu.

Siódmą placówkę tego typu powołał w styczniu 2018 r. w archidiecezji katowickiej abp Wiktor Skworc. Jej zadaniem ma być “budzenie ducha odpowiedzialności wobec migrantów i uchodźców oraz koordynowanie okazywanej im pomocy duchowej i materialnej” na terenie archidiecezji.

Na czym polega wsparcie ze strony Centrów? Przykładem jest działalność CPMiU w Zielonej Górze, które zapewnia pomoc psychologiczną, socjalną, zawodową i prawną. Działalność CPMiU polega głównie na pomocy doraźnej i wspierającej dla ponad 100 beneficjentów rocznie, z czego 80% stanowią mieszkańcy Rosji narodowości Czeczeńskiej, a 20% to mieszkańcy m.in. Ukrainy, Pakistanu, Bangladeszu, Wietnamu, Algierii, Syrii, Libanu).

Czytaj także: Orędzie na 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Zielogórskie Centrum współpracuje także z Ośrodkiem Strzeżonym dla Cudzoziemców prowadzonym przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Oferuje m.in. środki higieniczne i ubrania cudzoziemcom osadzonym w ośrodku i czekającym na zakończenie procedury związanej z uzyskaniem ochrony międzynarodowej dla obywateli państw, w których ich byt jest zagrożony.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach Projektu „Nowy Dom Polska” oferuje: doradztwo psychologiczne i międzykulturowe (w tym pomoc w załatwieniu różnego rodzaju procedur administracyjnych), pomoc socjalną i rzeczową (m.in. zakup środków chemicznych i higienicznych, wyprawek szkolnych oraz podręczników dla dzieci, artykułów dla kobiet w ciąży) oraz wsparcie opieki medycznej (dofinansowanie do wizyt lekarskich oraz podstawowych zabiegów medycznych i lekarstw).

Do 31 grudnia 2017 r. funkcjonowanie Centrów dofinansowane było z Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, zarządzanego w Polsce przez Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z powodu braku organizacji nowego naboru konkursowego na pozyskanie środków unijnych, dyrektor Caritas Polska podjął decyzję o wsparciu finansowym działalności placówek na rok 2018. Kwota wsparcia zależy od liczby cudzoziemców, którzy przebywają na terenie danej diecezji oraz intensywności prowadzonych przez nie działań na rzecz migrantów i uchodźców.

Tegoroczne projekty Caritas będą dotyczyły także wsparcia działań na rzecz integracji migrantów i uchodźców przebywających na terenie czterech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Dofinansowanie w 100% będzie pochodzić z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Kwota realizowanych projektów wyniesie łącznie 9 mln 647 tys. 718 zł i 31 groszy.

Za projekty integracyjne odpowiedzialne będą diecezjalne Caritas we współpracy z lokalnymi samorządami. Wspomniana suma została podzielona na: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i województwo zachodniopomorskie – 3 mln 128 tys. zł (2-letni projekt, który ruszy 1 kwietnia br.); województwo wielkopolskie i Caritas Diecezji Kaliskiej – 3 mln 345 tys. zł (3-letni projekt “Wielkopolska Wspólna Sprawa”, początek 1 kwietnia br.); Caritas Archidiecezji Warszawskiej i województwo mazowieckie – 1 mln 627 tys. zł (3-letni projekt “Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, początek 1 stycznia br.) oraz Caritas Archidiecezji Warmińskiej i województwo warmińsko-mazurskie (2-letni projekt adaptacyjny, początek 1 stycznia br.).

Czytaj także: Wskazania Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w związku z Międzynarodowym Dniem Migranta i Uchodźcy

Największą akcją Caritas Polska, mającą na celu pomoc uchodźcom jest program „Rodzina Rodzinie”, zainaugurowany w październiku 2016 r. Wsparciem obejmowane są trzy kategorie rodzin: osoby mieszkające w Syrii, uchodźcy syryjscy w Libanie oraz będący w nędzy z powodu zapaści spowodowanej kryzysem uchodźczym Libańczycy. Do dziś z pomocy tej skorzystało ponad 7 tys. rodzin w Syrii i Libanie.

W październiku 2016 r. Caritas Polska rozpoczęła realizację innego projektu pomocy uchodźcom syryjskim i ubogim Jordańczykom, w ramach którego beneficjenci otrzymują na miejscu kilkumiesięczne wsparcie finansowe w celu opłacenia kosztów wynajmu mieszkania.

W 2017 r. Caritas Polska zaangażowała się w międzynarodową kampanię kierowaną przez Caritas Internationalis „Dzielić Podróż” (Share the Journey), która ma na celu promocję kultury spotkania z migrantami i uchodźcami, zrozumienie ich tragedii i okazanie im najwłaściwszej pomocy.

Kampania ma pomóc w eliminacji strachu związanego z kontaktami z uchodźcami i imigrantami. Caritas Polska będzie organizować ogólnopolskie i lokalne wydarzenia, podczas których będzie możliwość wysłuchania często dramatycznych historii uchodźców i imigrantów, co ma w zamierzeniu stworzyć przestrzeń do poznania się obydwu stron.

W ramach kampanii ma być prezentowany m.in. cykl reportaży pod nazwą “Nowy Dom Polska”, w którym przedstawiane są historie uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

W 2018 r. Caritas Polska zorganizuje też spotkania z imigrantami i uchodźcami z Bliskiego Wschodu. Rozpocznie się też cykl spotkań z Parafialnymi Zespołami Caritas i Szkolnymi Kołami Caritas w celu uwrażliwienia tych grup młodych ludzi na osoby pochodzące z innych kultur.

Caritas włączy się też w obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. W poniedziałek 15 stycznia na konferencji prasowej przedstawi skalę zaangażowania Kościoła w Polsce na rzecz potrzebujących migrantów i uchodźców.

Ponadto Caritas Polska została członkiem sieci organizacji pozarządowych ERSO. Jej celem jest szeroko pojęte (psychologiczne, finansowe, socjalne, prawne, edukacyjne i administracyjne) wsparcie uchodźców w celu powrotu i reintegracji w opuszczonej kiedyś ojczyźnie, tak aby takie osoby rozpoczęły ponownie samodzielne i godne życie.

Wersja do druku

Przeczytaj także

13 stycznia 2018 10:06

W Rzymie powstaje dom dla samotnych ojców

Portal eKAI prezentuje część tekstów publikowanych w płatnym serwisie agencyjnym Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.