Abp Ozorowski: potrzebna jest katechizacja dorosłych, bo w domu rozpoczyna się i wzrasta wiara

tm, Białystok, 2012-09-01

Katechizując dzieci, trzeba jednocześnie katechizować rodziców, gdyż to ostatecznie w środowisku domowym rozpoczyna się i wzrasta wiara – mówił 1 września do duchownych i świeckich katechetów abp Edward Ozorowski. Metropolita białostocki tłumaczył, że pewne osłabienie wiary, jakie można zaobserwować w Polsce, wynika m.in. z tego, że całe pokolenia rodziców nie miały katechezy w szkole i dlatego dziś nie widzą potrzeby, by systematycznie uczyć swoje dzieci religii.

Spotkanie katechetów w białostockiej katedrze rozpoczęła Msza św., w czasie której katecheci otrzymujący misję stałą złożyli wyznanie wiary.

Następnie wysłuchali konferencji ks. Sergiusza Orzeszko IBP, pt. „Joga to nie droga do Boga”. Prelegent wskazał na współczesne zagrożenia duchowe w Polsce, które związane są z kultami pochodzącymi z Dalekiego Wschodu – buddyzmem i hinduizmem. Wskazując na podstawowe założenia ich filozofii, przedstawił na czym polega wiara w reinkarnację i wędrówkę dusz, którą propagują w Polsce m.in. członkowie ruchu Hare Kriszna. Prelegent zestawił także chrześcijańskie rozumienie człowieczeństwa, bóstwa, natury, wszechmocy i zbawienia w wierze chrześcijańskiej z naukami wschodnich guru.

Opowiedział o swoim negatywnym doświadczeniu pobytu w jednej ze wspólnot „krisznowców”, stosującej synkretyzm religijny, tzn. dodającej do wierzeń hinduistycznych elementy objawienia chrześcijańskiego. Apelował do katechetów o czujność, wskazując na niepokojące objawy, które mogą świadczyć o bezkrytycznym zainteresowaniu czy wręcz fascynacji młodych ludzi filozofią Wschodu. „Nie wystarczy powiedzieć jedynie, że coś jest złe. Musicie zdobyć fachową i merytoryczną wiedzę, aby przestrzegać przed złem. Musicie nie tylko nauczać, ale także tych młodych ludzi chronić” – mówił ks. Orzeszko.

W drugiej części spotkania prelegenci duchowni i świeccy podzielili się swoimi pozytywnymi doświadczeniami pracy w katechezie. Pokazana została działalność na terenie archidiecezji białostockiej m.in. Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, Eucharystycznego Ruchu Młodych i szkolnych kół KSM.

Na zakończenie spotkania abp Edward Ozorowski podkreślił, że wśród współczesnych zagrożeń duchowych najgroźniejsze wydaje się zjawisko liberalizmu i indywidualizmu. Przypominając o rozpoczynającym się w październiku Roku Wiary wskazał na jego cel: „ożywienie wiary tam, gdzie stała się ona martwa i wprowadzenie wiary w te obszary, w których ona zanikła”.

Dziękując katechetom za pełnioną posługę, abp Ozorowski zaapelował do nich o ciągłe budowanie wspólnoty pomiędzy sobą i z Kościołem powszechnym. Błogosławiąc wszystkim na nowy rok szkolny życzył „entuzjazmu płynącego z wiary w Jezusa Chrystusa”.

Podczas dorocznego spotkania formacyjnego abp Ozorowski wręczył dyplomy Minister Secundum Dispensationem Dei przyznawanych od ubiegłego roku za znaczący wkład w katechizację i edukację. W tym roku wyróżnienie to otrzymały trzy katechetki: Halina Górska, Waleria Kondzior i Ewa Pereszczako.

Dzień Katechetyczny poprzedzający nowy rok szkolny jest stałym punktem formacji duchowej i intelektualnej katechetów w archidiecezji białostockiej. Spotykają się oni na wspólnej Eucharystii, a następnie uczestniczą w konferencjach omawiających aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole. W archidiecezji białostockiej w nowym roku szkolnym uczyć będzie ponad 490 katechetów: 160 z nich to księża, 30 siostry zakonne, a pozostali to katecheci świeccy.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook