Cieszyn: 6 stycznia konsekracja nowego biskupa ewangelickiego

mp, agt, Cieszyn, 2016-01-04

W Święto Epifanii, 6 stycznia 2016 roku, w ewangelickim Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się konsekracja i introdukcja (wprowadzenie w urzędowanie) ks. dr. Adriana Korczago na Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 11.00

Ks. dr Adrian Korczago zastąpi na urzędzie przechodzącego na emeryturę bp. Pawła Anweilera. Uroczystość będzie połączona z podziękowaniem dotychczasowemu zwierzchnikowi diecezji za pełnioną przez 23 lata służbę.

Ks. dr Korczago został wybrany zwierzchnikiem diecezji 21 listopada 2015 r. podczas synodu diecezjalnego w Bielsku-Białej. Nowy biskup ma 51 lat, jest duchownym od 27 lat. Po ordynacji był wikariuszem parafii w Ustroniu, a od 2000 r. proboszczem parafii w Bładnicach na Śląsku Cieszyńskim. Ks. dr Korczago jest nauczycielem akademickim z 25-letnim stażem, prowadzi zajęcia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, specjalizuje się w duszpasterstwie, homiletyce oraz kontaktach pastoralnych. W 1995 roku przebywał na stypendium zagranicznym na Uniwersytecie w Bonn, a w 2004 roku został doktorem teologii ewangelickiej. Pełni obowiązki kierownika Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej (Sekcji Teologii Ewangelickiej) ChAT.

Od 2002 roku członek Synodu Kościoła, przewodniczący synodalnej komisji ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego oraz ds. pastoralnych. Członek Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła. W latach 2011 - 2015 Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego. Od 2007 roku jest dyrektorem Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a od 2008 opiekunem duchowym studentów luteran ChAT. W latach 2008-2015 wiceprzewodniczący Światowej Organizacji Duszpasterstwa Interkulturalnego SIPCC (Society for Intercultural Patoral Care and Counselling). W latach 2010-2015 prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (TPiPP). W 2013 roku mianowany, a w 2015 roku wprowadzony w urząd proboszcza parafii w Goleszowie. Ks. Adrian Korczago jest żonaty i ma dorosłą córkę.

Uroczyste nabożeństwo połączone z konsekracją i wprowadzeniem w urząd Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce odbędzie się 6 stycznia 2016 r. o godz. 11.00. w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Będzie to pierwsza konsekracja i introdukcja w tym kościele. Kościół Jezusowy w Cieszynie to największa świątynia ewangelicka w Polsce. Ze względu na swoje znaczenie nazywany był „matką kościołów”. Diecezja cieszyńska liczy blisko czterdzieści tysięcy wiernych i jest największą liczebnie diecezją Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Przedstawiciele mediów, zainteresowani udziałem w nabożeństwie, proszeni są o kontakt z Rzecznikiem Prasowym rzecznik@luteranie.pl

Bezpośrednia transmisja nabożeństwa będzie dostępna w Internecie na stronie diecezji: cieszyn.luteranie.pl

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook