Bielsko-żywieckie parafie wybierają swoje rady – duszpasterskie i ekonomiczne

rk, Bielsko-Biała, 2016-02-23

O tym, że dobrze funkcjonująca duszpasterska rady parafialna może być dużą pomocą i szansą w ożywieniu działań Kościoła jest przekonany ks. Jacek Gracz, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. To jedna z ponad dwustu parafii w diecezji bielsko-żywieckiej, w których do 31 marca br. mają powstać nowe parafialne rady duszpasterskie oraz parafialne rady do spraw ekonomicznych. Biskup ordynariusz Roman Pindel promulgował statuty tych rad i tym samym odwołał wszelkie dotychczasowe gremia parafialne.

Aby zaprzysiąc nowe rady do wyznaczonego przez biskupa dnia, wielu proboszczów i administratorów ogłosiło w podbeskidzkich parafiach możliwość zgłaszania kandydatów do wyborów do rad parafialnych.

„Wiem, że niektórzy proboszczowie się martwią, bo nikt nie został zgłoszony, ale są i parafie, gdzie kilkanaście osób zostało zgłoszonych. Ilość osób w radzie pochodzących z wyborów musi być tak samo liczna jak liczba osób w radzie wyłonionych z urzędu i z wyboru proboszcza” – zaznacza ks. Gracz, przypominając, że do rady może być wybrana osoba pełnoletnia, ciesząca się dobrą opinią i autorytetem wśród parafian, zatroskana o dobro Kościoła.

Według ks. Gracza obecność rad parafialnych przynosi dużą nadzieję i jest oznaką dużej otwartości Kościoła na głos wiernych.

„To jest nadzieja na to, że, jeśli wybrani zostaną do rad dobrzy, uczciwi, zatroskani o parafie i Kościół ludzie, to będą rzeczywiście służyć radą. Ksiądz nawet najbardziej otwarty nie dotrze do wszystkich w parafii. Ci, którzy wchodzą w skład rady duszpasterskiej, mogą to uczynić, mogą powiedzieć proboszczowi, jakie są oczekiwania, co chcieliby, aby się pojawiło na parafii” – wyjaśnia proboszcz.

„Większość proboszczów bardzo sobie ceni takie doradztwo i oczekuje go od parafian” – dodał kapłan, wyrażając nadzieję, że istnienie rad przyczyni się do bardziej świadomego i aktywnego udziału w życiu wspólnot parafialnych.

Kadencja obu formy rad parafialnych – ekonomicznej i duszpasterskiej – wynosi 5 lat. O ile w przypadku ekonomicznej mandat rady wygasa z chwilą zmiany na urzędzie proboszcza, o tyle w przypadku rady duszpasterskiej, mimo zmiany proboszcza, jej mandat nadal trwa.

Parafialna rada do spraw ekonomicznych jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi. Parafialna rada duszpasterska stanowi ciało doradcze. Ma pomagać proboszczowi w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii. Jej zadaniem jest m.in. wspieranie różnych inicjatyw duszpasterskich w różnych wymiarach życia kościelnego, udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny czy inspirowanie działalności charytatywnej.

Z badań sprzed kilku lat przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że rady parafialne działają w 80 proc. parafii w Polsce. Przeciętnie liczą one 13 członków, którzy często są ich członkami przez wiele kadencji. W niektórych diecezjach – opolskiej, poznańskiej, katowickiej, tarnowskiej czy lubelskiej – rad tych jest wyraźnie więcej niż w pozostałych. Największy procent rad parafialnych posiada diecezja tarnowska – 96 proc., a najmniejszy diecezja radomska – 28 proc.

Częstym problemem jest istnienie jednej rady parafialnej, a nie tak jak przewiduje prawo kanoniczne: rady duszpasterskiej oraz odrębnej od niej rady ekonomicznej.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook