Bydgoszcz: dziękczynienie w 10. rocznicę powstania diecezji bydgoskiej

jm, Bydgoszcz, 2014-03-25

W bydgoskim Sanktuarium Królowej Męczenników, które zostało podniesione do godności bazyliki mniejszej, 25 marca zebrali się biskupi, kapłani, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich, władze wojewódzkie, miejskie, parlamentarzyści oraz wierni, aby dziękować za dziesięć lat istnienia diecezji bydgoskiej. Eucharystii przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

- Z perspektywy tych dziesięciu lat chciałbym wyrazić moje głębokie przekonanie, że powstanie diecezji bydgoskiej okazuje się być czymś dobrym. Zarówno Bydgoszczy, jak i województwu kujawsko-pomorskiemu potrzebna była ta organizacja Kościoła. Bowiem przez Kościół, diecezję, w sposób szczególny obecna jest myśl chrześcijańska, myśl natury moralnej i etycznej - powiedział na początku biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

W krótkim wystąpieniu kanclerz kurii bydgoskiej ks. prałat dr Lech Bilicki przedstawił historię Kościoła Bydgoskiego, jego początki dokonania i wyzwania, przed którymi stoi. Przypomniał, że diecezja rozciąga się na terenie liczącym około 5200 kilometrów kwadratowych. Jej terytorium wchodzi w skład województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, a zamieszkuje ją nieco ponad sześćset tysięcy mieszkańców. Po reorganizacji dekanatów jest 19, a diecezję tworzy 149 parafii.

Nuncjusz apostolski w homilii powiedział, że Słowo Boże uroczystości Zwiastowania Pańskiego dobrze wprowadza wszystkich w klimat obchodzonego święta. - Minęło już dziesięć lat od momentu, gdy uwarunkowania duszpasterskie tego regionu skłoniły do utworzenia tu nowej diecezji, która lepiej może zatroszczyć się o dobro duchowe wiernych - mówił. Według nuncjusza to, co dokonało się przez ostatnich dziesięć lat, zasługuje na słowa szczególnego uznania. - Jest solidna struktura diecezjalna, dekanalna i parafialna, realizuje się plany duszpasterskie na poziomie lokalnym, jest praca na rzecz integracji społeczności waszych parafii. Widać troskę o powołania kapłańskie i zakonne, pracę duszpasterską z młodzieżą i rodzinami, katechezę dla dzieci i dorosłych, pomoc charytatywną i troskę o wyrównywanie szans słabszych warstw społecznych, podejmowaną przez Caritas, przez parafie i wspólnoty zakonne. Jeśli do tego dodamy dobrą wolę i miłość duszpasterską biskupa i kapłanów oraz chrześcijańskie świadectwo dawane w waszych rodzinach - to wszystko skłania nas do zaśpiewania razem z Maryją radosnego „Magnificat” za wielkie rzeczy, które Pan Bóg sprawił, wykorzystując nasz osobisty trud i zaangażowanie - stwierdził.

Nuncjusz Apostolski w Polsce nawiązał również do znaczenia męczeństwa. Przypomniał, że świątynia, w której odbywa się jubileusz powstania diecezji, zbudowana jest na ziemi uświęconej męczeństwem za wiarę i sprawiedliwość społeczną. Na zakończenie hierarcha powiedział, że należy dziękować Bogu za rzeczy, jakich dokonał. - Jednocześnie prośmy Go o łaskę czynienia tej diecezji coraz bardziej żywą wspólnotą wierzących, którzy są zadowoleni i dumni ze swojej wiary, gotowi do służby na rzecz przemiany swojej społeczności i świata ku dobru, ku temu, co jeszcze lepsze - zakończył.

Po Komunii świętej Prymas Polski abp Józef Kowalczyk zauważył, że wszystkie decyzje, jakie Jan Paweł II podejmował w odniesieniu do Kościoła w Polsce, wynikały z jego doskonałej znajomości tego „organizmu”. Także z autentycznej pasterskiej troski o wspólnotę wiernych. - Realizacja niektórych zamierzeń wymagała jednak czasu oraz zaistnienia sprzyjających ku temu okoliczności. W tym duchu należy odczytywać decyzje Ojca Świętego sprzed 10 lat, które stanowią dopełnienie reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych - mówił.

Wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes podkreśliła, że dzięki trosce i decyzji Jana Pawła II o utworzeniu diecezji bydgoskiej, wspólnota wierzących w regionie została umocniona przez stworzenie lepszych warunków do wypełnienia misji Kościoła. - U źródeł naszej wdzięczności leży to, że powołanie diecezji było wielkim darem, za który dziękujemy dzisiaj w sposób szczególny - powiedziała. - Naszą pracą i modlitwą dajemy świadectwo, że na co dzień żyjemy Bogiem i przesłaniem Ewangelii. Wiemy, że z Kościołem obecnym wśród nas łatwiej pokonywać trudności i dostrzegać radość codziennego życia - dodała przewodnicząca sejmiku województwa Dorota Jakuta.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki zauważył, że Kościół poprzez diecezję urzeczywistnia w naszych czasach, na konkretnej ziemi obecność Chrystusa. W imieniu prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego głos zabrał jego zastępca. Grzegorz Dołkowski podkreślił, że dzięki powstaniu diecezji Bydgoszcz ma swojego biskupa - pasterza, ojca, przewodnika. W imieniu gospodarza miasta Grzegorz Dołkowski złożył na ręce biskupa ordynariusza Jana Tyrawy czek na kwotę dwustu tysięcy złotych z przeznaczeniem na renowację jednego z bocznych ołtarzy w bydgoskiej katedrze.

Następnie biskup ordynariusz Jan Tyrawa wręczył okolicznościowe medale osobom zasłużonym dla lokalnego Kościoła. Przed uroczystym odśpiewaniem „Te Deum laudamus” ogłosił także decyzję Stolicy Apostolskiej na czele z papieżem Franciszkiem o podniesieniu Sanktuarium Królowej Męczenników Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku do godności bazyliki mniejszej.

W uroczystościach uczestniczyli arcybiskupi i biskupi: Celestino Migliore, Józef Kowalczyk, Wojciech Polak, Henryk Muszyński, Krzysztof Wętkowski, Wiesław Mering, Bronisław Dembowski, Stanisław Gębicki, Andrzej Suski, Józef Szamocki i Piotr Krupa.

Jan Paweł II, realizując założenia bulli Totus Tuus Poloniae populus z 1992 roku, ustanowił diecezję bydgoską. Dekret zawierający szczegółowe normy wykonania powyższych decyzji Ojca Świętego wszedł w życie 25 marca 2004 roku.

W świątyni zabrzmiały utwory w wykonaniu filharmoników bydgoskich i chórów parafii: Świętych Polskich Braci Męczenników, św. Jadwigi Królowej i Matki Boskiej Królowej Męczenników.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook