Rok Miłosierdzia - czas intensywnej posługi dla nadzwyczajnych szafarzy

jm / mz , Bydgoszcz, 2016-02-22

Wyzwania związane z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia i Światowymi Dniami Młodzieży oraz powstanie Studium Teologiczno-Liturgicznego - to tematy poruszane podczas diecezjalnych rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Bydgoszczy.

Doroczne spotkania formacyjne mają w tym roku intensywny program. To kilkanaście spotkań, wypełnionych przez modlitwę, wykłady i konferencje, których zasadnicza część dotyczyła zagadnienia miłosierdzia. - Chcemy odpowiedzieć sobie na pytania, czym jest Boże Miłosierdzie, w jaki sposób go dotykamy, w jaki sposób mamy się nim dzielić i być zarazem świadkami miłosierdzia - powiedział ks. prałat Józef Kubalewski.

Diecezjalny duszpasterz szafarzy zaznaczył, że wiąże się z tym konieczność nawrócenia, zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i wartościowania. - Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej są osobami, które żyją na co dzień z Chrystusem. Są pewnego rodzaju elitą. Jednak nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być jeszcze lepiej. Człowiek, który pragnie bardziej kochać i być z Jezusem, musi szerzej otwierać swoje serce. Z kolei otwierając swoje serce na Bożą łaskę, trzeba równocześnie eliminować grzech - mówił.

Jest Eucharystia, Apel Jasnogórski, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz czas na sakrament pojednania. - Święty okres, jakim jest Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, pozwala nam zatrzymać się nad bullą papieża Franciszka „Misericordiae vultus” - przypomniał ks. Wenancjusz Zmuda.

Kapłan, który wygłosił jedną z rekolekcyjnych nauk, jest na co dzień proboszczem w bydgoskiej parafii Matki Bożej Zwycięskiej. W swoim słowie nawiązał także do książki papieża „Miłosierdzie to imię Boga” oraz do przesłania Ojca Świętego do młodych. - Wchodzimy w te zagadnienia, ponieważ nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej jest również sługą miłosierdzia. Szczególnie w tej relacji do chorych, kiedy zanosi im Jezusa - dodał.

Z kolei ks. dr hab. Mirosław Gogolik zwrócił uwagę na chęć pogłębionej pracy formacyjnej, jaką wykazują nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. - Jako Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy pragniemy przygotować specjalną ofertę w formie Studium Teologiczno-Liturgicznego. Ma to być kurs, który będzie zawierał zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne z liturgiki, sakramentologii oraz z teologii moralnej i z teologii duchowości - powiedział dyrektor instytutu. Według ks. dr. hab. Mirosława Gogolika, wszystko po to, aby nadzwyczajni szafarze byli dobrze przygotowani nie tylko do właściwego rozumienia pobożności eucharystycznej, ale i do prowadzenia pogłębionego życia duchowego.

Ostatni dzień rekolekcji upływa w tym roku pod znakiem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Dlatego uczestników odwiedził jeden z koordynatorów diecezjalnych wydarzenia. Ksiądz dr Waldemar Różycki, przybliżając ideę ŚDM, podkreślił na wstępie, że ich adresatem są nie tylko ludzie młodzi. - Światowe Dni Młodzieży są dziełem całego Kościoła. Dlatego każdy, kto czuje odpowiedzialność za wspólnotę, powinien się w tym dziele odnaleźć - powiedział.

Kapłan uważa, że Światowe Dni Młodzieży są szczególnym miejscem i przestrzenią dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. - Te osoby są często najbliższymi współpracownikami parafii. Osobami, na które zawsze można liczyć. Osobami zaangażowanymi w różne formy duszpasterstw specjalistycznych, także w dzieła miłosierdzia, czy te związane z kręgami rodzin. Stąd można im zaufać, kiedy wezmą również na siebie ciężar odpowiedzialności za przygotowanie spotkań w ramach ŚDM na terenie naszej diecezji, a później za grupy, które pojadą do Krakowa - dodał.

Ksiądz dr Waldemar Różycki nawiązał m.in. do organizacji „Dni w Diecezjach”, które zaplanowano od 20 do 24 lipca. - W tym czasie w Bydgoszczy będzie sprawowana Eucharystia, w której uczestniczyć będą goście z różnych zakątków świata. To będą także modlitwy i Msze św. w poszczególnych parafiach. Na pewno zaistnieje potrzeba pomocy przy rozdzielaniu Komunii Świętej, by tym samym eucharystyczny Chrystus mógł przyjść do każdego człowieka. Poza tym mamy prośbę z centrali w Krakowie, aby kilkudziesięciu szafarzy wspomogło Mszę św. papieską, która odbędzie się 31 lipca - podkreślił.

Podczas tegorocznych spotkań swoje nauki wygłosili również ks. Mateusz Ziemlewski oraz ks. dr Mateusz Nowak. Udział w rekolekcjach jest niezbędnym warunkiem uzyskania przedłużenia pozwolenia biskupa ordynariusza na spełnianie tej posługi. - Na pewno jest to odpowiedzialność i niesamowite wyróżnienie. Możemy być tymi, którzy niosą Chrystusa innym, trzymając Go w swoich dłoniach, będąc tak blisko Niego. To wymaga od nas olbrzymiej pokory i dużego zaangażowania w życie religijne. Wymaga duchowego pogłębiania i dbania o wiarę osobistą, swojej rodziny oraz otoczenia. Mamy być przykładem dla innych - zakończył Tomasz Kruszewski z parafii Świętej Rodziny w Bydgoszczy.

Rekolekcje dla szafarzy odbywają się co roku w czterech turach. Piąty cykl obejmuje przygotowanie dla kandydatów.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook