Abp Depo do pracowników „Niedzieli”: Jezus nadal przemawia do ludzkich sumień

ks.mf, Częstochowa, 2016-03-17

„Jezus od początku i zawsze jest Bogiem. On nadal przemawia do ludzkich sumień” - mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 17 marca odprawił Mszę św. w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” na zakończenie rekolekcji wielkopostnych.

W homilii abp Depo podkreślił, że „ważne jest kontynuowanie naszej drogi z wiarą, nadzieją i odwagą” - Trzeba stawiać czoła sytuacjom, które są unieważnieniem prawdy – mówił abp Depo i przypomniał za papieżem Franciszkiem, aby „podążać drogą ewangelicznych wskazań i doświadczać czułej miłości Ojca”.

Metropolita częstochowski odnosząc się do czytań mszalnych wskazał na postać Abraham, który „był człowiekiem wiary ożywionej pokorą i i oddaniem zamiarom Boga” - W nim była dyspozycyjność i otwartość na przymierze z Bogiem na wieki – mówił metropolita częstochowski.

Odnosząc się do czasów współczesnych abp Depo przypomniał słowa filozofa Leszka Kołakowskiego z książki „Jezus ośmieszony”. „Czy nasza kultura przeżyje, jeśli zapomni Jezusa? Czy wierzymy, że jeśli Jezus zostanie wygnany z naszego świata, ten świat przepadnie? Dlaczego potrzebujemy Jezusa? Czy był Bogiem? Nie ma pojęcia. Ale jeśli jakiś Boży człowiek żył kiedykolwiek na tej ziemi, to był nim On. W przesłaniu Jezusa jest przynajmniej jedna rzecz, która nie wzbudza wątpliwości i nie jest kontrowersyjna: to, że całe Jego życie i całe nauczanie toczy się w cieniu dnia ostatniego, dnia nieuchronnego Sądu. Bez tego apokaliptycznego oczekiwania niczego w chrześcijaństwie nie da się zrozumieć. Jezus nie tylko więc zapowiadał Królestwo - On je przynosił”- napisał Leszek Kołakowski.

Metropolita częstochowski przypomniał również za św. Janem Pawłem II o konieczności „wyobraźni miłosierdzia” - Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba "wyobraźni miłosierdzia", aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało!” – powiedział św. Jan Paweł II na Błoniach w Krakowie, w sierpniu 2002 r.

„Wypełniajmy te słowa jako nasze podstawowe zadanie” – zakończył abp Depo.

„Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci” – to temat rekolekcji wielkopostnych dla pracowników i redaktorów Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, podczas których ks. Jarosław Krzewicki przypomniał, że „spoglądanie na krzyż powinno być zanurzeniem w nadziei”.

Rekolekcje wielkopostne dla pracowników „Niedzieli” w dniach od 15 do 17 marca przeprowadził ks. dr Jarosław Krzewicki, kanonista, prawnik i teolog z Rzymu.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook