Boćki: ekumeniczne kolędowanie z bp. Tadeuszem Pikusem

xap, Boćki, 2016-01-24

Pod koniec Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan biskup drohiczyński Tadeusz Pikus wziął udział w odbywającym się od ponad 20 lat, ekumenicznym spotkaniu kolędowym, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach przy współpracy Gminy Boćki, Zespołu Szkół oraz parafii katolickiej i prawosławnej w tej miejscowości.

Cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania, odbywające się w hali sportowej przy Zespole Szkół w Boćkach, gromadzą wielu wykonawców różnego wieku, stylu i języków oraz setki słuchaczy z kilku powiatów województwa podlaskiego, gdzie mieszka także wielu ludzi wyznania prawosławnego.

W spotkaniu uczestniczyli proboszcz parafii katolickiej, pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach ks. Henryk Bałdyga, proboszcz parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Boćkach ks. prot. Mirosław Niczyporuk, inni duchowni katoliccy i prawosławni, wójt gminy Boćki Stanisław Derehajło, samorządowcy oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Podczas tegorocznego koncertu zaprezentowano zarówno tradycyjne kolędy śpiewane w Kościele katolickim i Cerkwi prawosławnej, jak też różnego rodzaju świąteczne utwory muzyczne w wykonaniu dzieci, solistów, chórów i zespołów. Spotkanie prowadzili Marek Skomorowski i Teresa Modzelewska. Przybliżali oni publiczności zarówno utytułowanych wykonawców, jak też małe dzieci i ich różnorodny repertuar.

Wystąpiły: Orkiestra Dęta z Bociek, zespół folklorystyczny „Klekociaki”, przedszkolaki z Bociek, dzieci z przedszkola i pierwszych klas z Bociek, chór szkolny z Bociek, chór szkolny z Andryjanek, prawosławny chór parafii Łosinka, prawosławny zespół „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego, zespół „Róże Jesieni” oraz soliści Dominika Żukowska i Anna Kudrewicz. Żywiołowe przedstawienie „Herodów” zaprezentował także zespół teatralny z Perlejewa pod kierunkiem Bożeny Bujno.

Zabierając głos bp Tadeusz Pikus powiedział, że modlitwa o jedność chrześcijaństwa powinna trwać nieustannie. Podkreślił też, że śpiew stanowi wspaniałą modlitwę jednocząca ludzi. „Przy muzyce i śpiewie słowa milkną. A kiedy jeszcze przemówi serce, to nawet słowa i muzyka milczą” - tłumaczył.

Ordynariusz drohiczyński podkreślił, że takie wielokulturowe i wielowyznaniowe spotkania tworzą wspólnotę. Nawiązując co przeżywanego w Kościele katolickim Roku Miłosierdzia, w którym otwiera się symbolicznie bramy świątyń, życzył, aby bramą miłosierdzia dla innych, stawało się każde ludzkie serce niezależnie od wyznania.

Bp Pikus, wspólnie z prawosławnym duchownym, przy akompaniamencie chórów wykonał refren prawosławnej kolędy. Zebrani odmówili modlitwę „Ojcze nas” w intencji jedności chrześcijan oraz zaśpiewali razem kolędę „Bóg się rodzi”.

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w boćkowskich świątyniach katolickiej i prawosławnej, odbyły się liturgie, podczas których Słowo Boże głosili duchowni innego wyznania. Miało to również miejsce w niektórych miejscowościach na terenie diecezji drohiczyńskiej, gdzie znajdują się parafie prawosławne.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook