Suwałki: Śluby Dziewic Konsekrowanych

mr, Suwałki, 2016-01-11

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach kolejne dwie młode Suwalczanki zostały włączone do grona Dziewic Konsekrowanych diecezji ełckiej. Uroczystej Mszy św. oraz konsekracji dokonał bp Jerzy Mazur.

Bp Jerzy Mazur w homilii nawiązał do chrztu św., z którego dla wszystkich wierzących wypływa potrzeba dążenia do świętości. „Celu tego ludzie wierzący nigdy nie mogą stracić z oczu, nie mogą ustać w drodze, jakakolwiek, by ona nie była. Do świętości można zmierzać drogą kapłaństwa, życia małżeńskiego i rodzinnego, drogą samotności, lecz także poprzez życie konsekrowane – to szczególne poświęcenie Bogu, które dokonuje się we wspólnotach zakonnych lub prywatnie, wybierając indywidualne formy życia konsekrowanego. Takimi są w Kościele stany dziewic i wdów konsekrowanych” – mówił hierarcha.

Przez uroczysty obrzęd dziewica, pozostając w świecie, staje się osobą poświęconą, wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym obrazem niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia. Dziewice, wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa, zostają poświęcone Bogu przez Biskupa Diecezjalnego według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego. Dzięki niemu zostają mistycznie zaślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, i przeznaczone na służbę Kościołowi. Po wieloletniej formacji i duchowym przygotowaniu Róża Karolina Sałanowska i Agnieszka Szyłak, złożyły na ręce Biskupa Ełckiego i w obecności licznie zgromadzonych wiernych, publiczne śluby czystości i postanowienie życia w dziewictwie konsekrowanym.

Dziewice poświęcone Bogu z natchnienia Ducha Świętego składają zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Codziennie odmawiają Liturgię Godzin, zwłaszcza jutrznię i nieszpory. Nieustannie wielbią Ojca Niebieskiego i wypraszają zbawienie świata.

Obecnie w diecezji ełckiej swoje szczególne powołanie realizuje 5 dziewic konsekrowanych oraz 5 wdów konsekrowanych.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook