Ełk: diecezjalny dzień posłania do posługi miłosierdzia

mr, Ełk, 2016-02-09

Bp Jerzy Mazur uczynił wtorek 9 lutego diecezjalnym „Dniem posłania do posługi miłosierdzia”. Spotkanie rozpoczęło się adoracją przed Najświętszym Sakramentem w ełckiej katedrze. „Każdy kapłan jest powołany, aby doświadczać miłosierdzia, czynić miłosierdzie, świadczyć miłosierdzie i pomagać innym w spotkaniu się z miłosiernym Ojcem” – mówił biskup podczas spotkania z kapłanami.

Na uroczyste posłanie kapłanów na Wielki Post do Ełku przybyli księża z całej diecezji. Mszy św. z uroczystym posłaniem do posługi miłosierdzia przewodniczył bp Jerzy Mazur, a homilię i konferencję formacyjno-ascetyczną wygłosił ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes.

Prelegent podkreślał, że przeżywany Jubileusz Miłosierdzia w Kościele jest wielką szansą duszpasterską, aby odnowić ducha miłosierdzia. „Jubileusz Miłosierdzia zwraca naszą uwagę na rzeczywistość człowieka pogrążonego w grzechu, potrzebującego pomocy i uzdrowienia – ocalenia oraz na Bożą odpowiedź – miłosierdzie, które przywraca człowiekowi to, co utracił przez swe nieposłuszeństwo wobec Boga” – mówił kapłan.

Omawiając postawę Jezusa wobec grzechu i grzeszników duchowny zwrócił uwagę na realizm Jego podejścia do kondycji człowieka. „Jezus nie banalizuje, pochwala, usprawiedliwia, ani tym bardziej nie lekceważy grzechu. Widzi, że grzech jest źródłem prawdziwego nieszczęścia człowieka, gdyż jego konsekwencją jest odrzucenie Boga i wieczna zatrata” - tłumaczył. Przypomniał też, że grzech nie niszczy miłości – czyni ją jedynie trudniejszą.

Szczególnym miejscem spotkania z Bożym miłosierdziem jest sakrament pokuty i pojednania. Ks. Sobolewski zauważył, że „sakrament ten jest darem Zmartwychwstałego i służy naszemu zmartwychwstaniu z grzechu. W nim odzyskujemy nie tylko łaskę przyjaźni z Bogiem, przebaczenie i pojednanie, ale dar nowego życia w Chrystusie. Trzeba byśmy cenili sobie ten sakrament i korzystali z jego mocy, gdyż jest on lekarstwem i ratunkiem dla nas”.

Za „Misericordiae vultus” przypomniał, że „nikt z nas nie jest panem sakramentu, ale wiernym sługą przebaczenia Boga… Spowiednicy są wezwani do tego, aby byli zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji i pomimo wszystko, znakiem prymatu miłosierdzia”.

Zachęcał kapłanów, aby dokonali rewizji własnego sumienia kapłańskiego: „Bóg potrzebuje świętych i pełnych miłości kapłanów”.

Idea „Dnia posłania…” zrodziła się po to, aby wszyscy kapłani w diecezji ełckiej, bez wyjątku, w szczególnym czasie Wielkiego Postu, głosili Boże miłosierdzie.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook