Archidiecezja gnieźnieńska ma czterech misjonarzy miłosierdzia

bgk, Gniezno, 2016-02-10

Zgodnie z wolą papieża Franciszka w czasie Wielkiego Postu w Roku Miłosierdzia posługę podejmą misjonarze miłosierdzia. W archidiecezji gnieźnieńskiej do misji tej wyznaczonych zostało czterech duchownych. Wraz z innymi posłani zostaną przez papieża w Środę Popielcową.

Ojciec Święty pragnie, aby ci wybrani i pobłogosławieni przez niego kapłani byli znakiem „matczynej troski Kościoła o Lud Boży”. Mają być świadkami Boga miłosiernego, który przygarnia tych, którzy szukają przebaczenia. Ich posłudze winny towarzyszyć słowa św. Pawła Apostoła: „Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie” (Rz 11, 32). Będąc świadkami Boga miłosiernego mają pomóc nam odkrywać na nowo i pomnażać w sobie dar nowego życia, który otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Będą to czynić przez świadectwo swojego życia oraz posługę słowa, prowadząc rekolekcje, dni skupienia oraz głosząc konferencje na temat Bożego miłosierdzia.

Szczególnym znakiem podkreślającym ważność ich posługi jest władza przebaczania grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie grzechy i przestępstwa, które związane są z karą ekskomuniki zwanej ekskomuniką latae sententiae, a więc takiej, która działa na mocy samego prawa, bez potrzeby przeprowadzania przewodu sądowego. Ci, którzy zaciągają karę ekskomuniki nie mogą przyjmować sakramentów, nie mogą pełnić funkcji liturgicznych, urzędów i zadań w Kościele. Jeżeli przed śmiercią nie okażą skruchy, winni być też pozbawieni katolickiego pogrzebu.

Karę ekskomuniki latae sententiae zaciągają ci, którzy dokonali: profanacji Najświętszego Sakramentu, rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu, zdrady tajemnicy spowiedzi, przemocy wobec Ojca Świętego, konsekracji biskupiej bez mandatu (zgody) Stolicy Apostolskiej.

W tych konkretnych wypadkach nie można uzyskać zwolnienia z kary ekskomuniki nie odnosząc się do Penitencjarni Apostolskiej, najstarszego trybunału Stolicy Świętej. W roku Miłosierdzia władza ta zostanie dana Misjonarzom Miłosierdzia, którzy z woli papieża Franciszka będą mogli zwolnić z kary ekskomuniki, jeśli tylko penitent okaże skruchę i żal za popełnione zło.

Misjonarzami miłosierdzia dla archidiecezji gnieźnieńskiej ustanowieni zostali: ks. Jacek Dziel – proboszcz parafii w Markowicach i kustosz tamtejszego sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw; o. Dariusz Nowicki – paulin, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu; ks. Piotr Ziółkowski – salezjanin, proboszcz parafii w Kawnicach, kustosz tamtejszego sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia; ks. Wojciech Rzeszowski – rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook