Gniezno: za niespełna miesiąc odbędzie się X Zjazd Gnieźnieński

bkg, Gniezno, 2016-02-22

„Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” – pod takim hasłem odbędzie się w Gnieźnie w dniach 11-13 marca X Zjazd Gnieźnieński. Trzydniowe spotkanie będzie pierwszym z ważnych wydarzeń w kalendarzu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Najnowsza dobra wiadomość jest taka, że z dalekich Filipin do Gniezna przyleci kard. Luis Antonio Tagle. Będzie to jego pierwsza wizyta w Polsce. Arcybiskup Manili, nazywany przez niektórych Wojtyłą z Azji, wygłosi jeden z referatów podczas pierwszego dnia zjazdowych obrad. A rozpoczną się one 11 marca z udziałem ludzi Kościoła, naukowców, publicystów, działaczy społecznych, liderów ruchów kościelnych. Udział w wydarzeniu może wciąć każdy zainteresowany, wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa korzystając ze specjalnego formularza rekrutacyjnego na stronie internetowej www.zjazd.org

Tematyka pierwszego dnia kongresu koncentrować się będzie wokół zagadnienia chrztu świętego, zarówno w perspektywie historycznej, a więc aktu dokonanego przez Mieszka I, jak i w perspektywie teologicznej. Tego dnia przewidziano również spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy ze zwierzchnikami i przedstawicielami Kościołów obecnych na zjeździe, a wieczorem, o godzinie 20.00, w katedrze gnieźnieńskiej, ekumeniczne nabożeństwo dziękczynno-pokutne za 1050 lat wiary chrześcijańskiej w Polsce, na które już teraz mieszkańców Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej serdecznie zapraszamy.

Różnorodny pod względem tematyki będzie drugi dzień zjazdu – od małżeństwa i rodziny, poprzez wiarę i kulturę do ekonomii i gospodarki. Ważnym głosem będzie z całą pewnością wystąpienie abp. Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który pochyli się nad pytaniem, czy możliwe jest pojednanie między Rosją, Ukrainą i Polską. Nie zabraknie także nawiązania do trwającego Roku Miłosierdzia. O tym, czy miłosierdzie ma granice mówić będą ludzie, dla których niesienie pomocy bliźnim stanowi treść życia m.in.: s. Małgorzata Chmielewska ze Wspólnoty Chleb Życia, s. Manuela Simoes MSCS pracująca z uchodźcami na południu Włoch oraz Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dyskusjom i panelom towarzyszyć będzie jak zawsze modlitwa. Ekumeniczne nabożeństwa z homiliami głoszonymi przez duchownych różnych kościołów odbywać się będą w całym Gnieźnie.

Ostatni dzień zjazdowych obrad – niedziela, koncentrować się będzie wokół Kościoła i jego duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia. Tego dnia odczytane zostanie przesłanie uczestników zjazdu do Kościoła i Europy. O godzinie 13.00 w katedrze gnieźnieńskiej sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore, która zakończy X Zjazd Gnieźnieński. Do uczestnictwa w liturgii w sposób szczególny zaproszeni są członkowie ruchów i stowarzyszeń kościelnych.

Istotną i najbardziej interaktywną częścią zjazdu będą spotkania w małych grupach warsztatowych, które zaplanowano po południu zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia kongresu. Uczestnicy mogą wybierać spośród kilkunastu tematów, których wspólnym mianownikiem jest zagadnienie wolności. Będzie to nie tylko okazja do zgłębienia tematu z fachowcami, ale także sposobność do dyskusji, wymiany poglądów i wypracowania konkretnych postaw społecznych i obywatelskich. Zaproponowane przez organizatorów zagadnienia są nie tylko interesujące, ale i niezwykle aktualne – wolność wobec obcych postrzeganych jako zagrożenie, a więc jaka ma być odpowiedź chrześcijanina, gdy mówi się o laicyzacji i islamizacji Europy; wolność lidera i z liderem, czyli jaki rodzaj przywództwa wyzwala, a jaki ogranicza wolność; wolność w spotkaniu różnych kultur i systemów wartości, wreszcie wolność w sytuacjach granicznych , a więc w depresji, biedzie, chorobie. Wśród tematów znajduje się także m.in.: pytanie o polską Solidarność, o współczesną parafię, o małżeństwo – dlaczego sakramentalne, a nie luźny związek, o relacje polsko-ukraińskie i ukraińską wolność i wreszcie jak budować nową przyszłość, nie rezygnując ze sprawdzonych wartości. Szczegółowe informacje na temat warsztatów na stronie www.zjazd.org

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook