Gniezno: dziesięciu alumnów przyjęło posługę lektoratu i akolitatu

bgk, Gniezno, 2016-02-28

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu bp Krzysztof Wętkowski włączył do grona akolitów i lektorów dziesięciu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. „Życzę wam, abyście nie popadli w przyzwyczajenie, abyście zbliżali się do Boga zawsze z tą samą świeżością” – mówił.

Uroczystość odbyła się w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem najbliższych i przyjaciół kleryków. Obrzęd rozpoczęło imienne wezwanie kandydatów, na które każdy z nich odpowiedział „Jestem”, wyrażając w ten sposób gotowość wypełnienia woli wzywającego Boga oraz podjęcia zadań wynikających z przyjęcia posługi. W krótkiej homilii biskup pomocniczy gnieźnieński zwrócił uwagę na potrzebę nieustannego osobistego nawrócenia.

„Często zajmujemy się, i słusznie, zbawieniem innych, ale najpierw powinniśmy myśleć o naszym własnym zbawieniu” – zaznaczył. Zwrócił się także do akolitów i lektorów. – Czego wam życzyć i o co się modlić w tym ważnym dniu? Przede wszystkim o to, abyście do końca zbliżali się do Boga z tą samą świeżością. Abyście nie popadli w przyzwyczajenie i rutynę. Kapłan, który w sposób rutynowy zbliża się do Boga niczego nie przekaże innych, bo sam nic w sobie nie ma” – przestrzegał.

Pouczył też alumnów o czekających ich zadaniach podkreślając, że posługa lektoratu to szczególne posłannictwo. „Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziecie wychowywali w wierze dzieci i dorosłych i będziecie ich przygotowywali do godnego przyjęcia sakramentu” – mówił.

Zwracając się do kandydatów na akolitów gnieźnieński biskup pomocniczy przypomniał, że uczestniczą oni w posługiwaniu Kościoła w sposób szczególny, pomagając kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, a także, jako nadzwyczajni szafarze, udzielając Komunii świętej wiernym oraz zanosząc ją chorym.

Po wysłuchaniu pouczenia kandydaci na lektorów przyjęli z rąk biskupa księgę Pisma Świętego, a ustanowieni akolitami naczynie z chlebem, w którym to znaku powierzona im została posługa akolitatu. Odtąd zobowiązani są do godnego wypełniania powierzonych im przez Kościół zadań, wnikania w tajemnice Eucharystii oraz otaczania jej pełną czcią i szczerym szacunkiem.

Posługa lektoratu i akolitatu jest istotnym etapem na drodze przygotowania kandydata do święceń diakonatu, a następnie prezbiteratu. Przyjmujący tę pierwszą czyta odtąd Pismo Święte podczas liturgii ze świadomością, że staje się potrzebnym pomocnikiem kapłanów i diakonów. W ten sposób włącza się w dzieło umacniania wiary słuchaczy Słowa Bożego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia sakramentów. Ma również prawo do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny.

Akolita jest ustanowiony aby wspomagać diakona i usługiwać kapłanowi. Jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może tego sakramentu udzielać gdy brakuje kapłanów i diakonów albo gdy liczba wiernych jest tak duża, że bez pomocy akolity obrzęd sprawowania Mszy św. znacznie by się przedłużył.

Mszę św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu koncelebrowali: rektor PWSD ks. dr Wojciech Rzeszowski, wicerektor ks. dr hab. Maciej Olczyk, ojcowie duchowni ks. dr Tomasz Trzaskawka i ks. Dariusz Larus oraz kanclerz gnieźnieńskiej Kurii ks. dr Zbigniew Przybylski.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook