Godynice: bp Janiak poświęcił nowy budynek „Domu Światełko”

ek, Godynice, 2016-01-09

Biskup kaliski Edward Janiak poświęcił nowy budynek Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Światełko” w Godynicach. W ośrodku prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie „Światełko” przebywa obecnie 22 dzieci.

Po modlitwie w kaplicy i poświęceniu pomieszczeń biskup kaliski spotkał się w świetlicy z dziećmi i pracownikami placówki, a także licznie zgromadzonymi mieszkańcami Godynic.

Dyrektor placówki przybliżyła zebranym historię domu i podziękowała wszystkim dobroczyńcom, dzięki którym ośrodek istnieje. Kapłanom, a zwłaszcza bp. seniorowi Teofilowi Wilskiemu, podziękowała za wsparcie duchowe. Słowa wdzięczności skierowała do obecnego na spotkaniu ordynariusza diecezji kaliskiej. - Dzięki Księdzu Biskupowi Edwardowi mamy swoje miejsce w Kościele kaliskim. Dziękujemy za zainteresowanie się nami, przeprowadzenie nas przez trudny etap drogi i za życzliwość. Tego nie da się zapomnieć – mówiła s. Elżbieta Książek.

W swoim wystąpieniu biskup kaliski podziękował siostrze i wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój dzieła. - Miłość wzrasta w miarę udzielania się innym. Nie ma innej drogi dotarcia do Pana Boga, tylko przez człowieka. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy mają swój udział duchowy i materialny. Kiedy przybyłem tutaj pierwszy raz, urzekła mnie bezinteresowność, spontaniczność, dobry duch w tym domu. Dziękuję przede wszystkim za życzliwość, za ten klimat, miłość, serdeczność, dzielenie się nie tylko dobrym słowem, ale i sercem. Najważniejszymi osobami są tutaj dzieci. Wszystko to dla nich robimy. Gdyby nawet jedno dziecko było uszczęśliwione, warto poświęcić się – powiedział bp Janiak.

Po przełamaniu się opłatkiem kolędy zagrała orkiestra młodzieżowa z Godynic.

Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Światełko” powstała w styczniu 1999 r. Wówczas przybyły tutaj siostry urszulanki z Sieradza z grupą dzieci. Obecnie organem prowadzącym jest Katolickie Stowarzyszenie „Światełko”. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych opiekę i wychowanie jak najbardziej zbliżoną do warunków i klimatu przyjaznego domu rodzinnego. Obecnie w ośrodku mieszka 22 dzieci. Większość z nich to wychowankowie powstałej 25 lat temu świetlicy „Światełko Dzikuska” przy klasztorze sióstr urszulanek w Sieradzu. Za dom odpowiedzialna jest siostra ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek - s. Elżbieta Książek.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook