Bp Janiak: akolita to sługa Eucharystii

ek, Kalisz, 2016-03-05

Akolita jako sługa Eucharystii wszystko podporządkowuje służbie Panu Bogu - mówił biskup kaliski Edward Janiak do nowo ustanowionych akolitów diecezji kaliskiej. W katedrze św. Mikołaja akolitat przyjęło 8 kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W homilii celebrans podkreślał, że akolita jako sługa Eucharystii wszystko podporządkowuje służbie Panu Bogu. - Czas studiów jest kształtowaniem postawy zawierzenia, rzeźbieniem swojego umysłu i woli, aby zdolne były do miłowania ołtarza oraz ciała i Krwi Pańskiej spoczywających na ołtarzu. Czas w seminarium jest rozpaleniem umysłu i serca, aby stać się zdolnym do poświęceń, do cierpień, do niewygód, nawet do prześladowań z powodu ołtarza i Eucharystii na nim sprawowanej – wskazywał bp Janiak.

Biskup przekonywał alumnów, że stawanie się sługą nie może dokonywać się bez znaków zewnętrznych, bez stroju duchownego.

Zaznaczył, że akolici stają się nadzwyczajnymi szafarzami Ciała Chrystusa. - Chciałbym, abyście jednej rzeczy nie zapomnieli, że sługami stajemy się w szczerości serca i tylko w szczerości serca. Kto pełnić chce tylko swoją wolę nie potrafi służyć nawet samemu Bogu. Służbę Panu należy poświęcić tylko Jemu. Tę służbę trzeba pokochać, tę służbę trzeba wymodlić, a czasem tę służbę trzeba przecierpieć. Kto tego nie rozumie nigdy nie dorośnie do służenia Eucharystii, nigdy nie będzie mógł stać się prawdziwym akolitą ani diakonem – stwierdził ordynariusz diecezji kaliskiej.

Akolitat jest dla kleryków etapem przygotowania do święceń diakonatu i prezbiteratu. Akolita może posługiwać przy ołtarzu, w razie potrzeby może też rozdawać wiernym komunię św., a także jako nadzwyczajny szafarz zanosić ją do chorych.

Wraz z biskupem kaliskim modlili się: ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry św. Mikołaja w Kaliszu, ks. Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, ojcowie duchowni, prefekt alumnów i dyrektor seminarium, proboszczowie parafii, z których wywodzą się akolici, klerycy, rodzice i krewni alumnów.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook