Katowice: odbyło się spotkanie "Rady Społecznej przy Metropolicie Katowickim"

ks.sk, Katowice, 2016-01-13

Abp Wiktor Skworc we wtorek 12 stycznia spotkał się ze specjalistami, członkami Rady Społecznej przy Metropolicie Katowickim. Podczas spotkania w Domu Arcybiskupim omówiono m.in. nowe regulacje prawne dotyczące procesu stwierdzania nieważności małżeństwa.

Przesłanie encykliki „Laudato sì” oraz motu proprio „Mitis iudex Dominus Iesus” i „Mitis et misericors Iesus”, wprowadzających nowe regulacje w zakresie stwierdzania nieważności małżeństwa, inauguracja Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia Bożego oraz głos Konferencji Episkopatu Polski na temat świętowania niedzieli, pokoju na Ukrainie, 50. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich to tematy, które poruszył abp Skworc z przedstawicielami środowisk akademickiego, dziennikarskiego, przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz teoretyków i praktyków różnych dziedzin społecznych podczas spotkania.

Omówione zostały także kwestie lokalne, takie jak kontynuacja prac II synodu archidiecezji katowickiej oraz obchody jej 90-lecia, a także podpisanie porozumień w sprawach górniczych, kontynuacja Metropolitalnego Święta Rodziny oraz przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. W czasie spotkania, które głównie miało charakter roboczy, nie zabrakło również życzeń świąteczno-noworocznych.

W trakcie spotkania prof. Andrzej Klasik zreferował wkład przedstawicieli Rady Społecznej w prace nad dokumentem „Kierunek Śląskie 3.0. Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030. Inicjatywa strategiczna”. Poprzez udział w tych pracach Rada Społeczna włącza się w toczący się w regionie dialog dotyczący nowych perspektyw rozwojowych województwa w kontekście zmian struktury gospodarczej i związanych z nimi wyzwań.

Podczas dyskusji wskazano także na możliwe i konieczne kierunki dalszych prac gremium informacyjno-doradczego Metropolity Katowickiego: obok bieżących konsultacji podkreślono konieczność kontynuacji prac nad stanowiskiem odnoszącym się do kwestii rozwoju społeczno-kulturowego Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny; podjęcie tematyki wyzwań, jakie niosą przemiany cywilizacyjne związane z ruchami migracyjnymi oraz zainicjowanie systematycznej refleksji nad znaczeniem nauczania społecznego Kościoła we współczesnym kontekście społecznym.

Rada Społeczna przy Metropolicie Katowickim została powołana w celu wypracowania, w uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą, opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych w aspekcie działalności pasterskiej, z ukierunkowaniem na rozwiązania praktyczne.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook