XXIV Adoracja Żłóbka Chórów i Orkiestr Śląska

kssk, Panewniki, 2016-01-17

W sobotnie popołudnie, 16 stycznia pod przewodnictwem ks. bpa Adama Wodarczyka oraz ks. prof. Antoniego Reginka Śląski Związek Chórów i Orkiestr przeżywał adorację przy panewnickim żłóbku.

- Dzisiaj jesteśmy tu, by dziękować Bożemu Dzieciątku za otrzymane łaski. Pragniemy też złożyć świadectwo wiary manifestowanej przez zespoły Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w świątyniach oraz w innych miejscach aktywności organizacyjnej i artystycznej - mówił witając wszystkich zebranych ks. prof. Antoni Reginek.

Na czas adoracji panewnicka bazylika została podzielona na kilka sektorów. Przy każdym była tabliczka z informacją jaki głos ma usiąść w której z ławek. I tak soprany osobno, alty osobno, tenory osobno, basy osobno oraz jeszcze jeden sektor dla orkiestry dętej. Dzięki temu można było bez problemów śpiewać wspólne kolędy w opracowaniu na chóry. Dwudziestoma trzema zespołami tworzącymi jeden wielki połączony chór dyrygował Krzysztof Kaganiec, dyrektor artystyczny w Zarządzie Głównym ŚZChiO, a na co dzień organista w katowickiej katedrze. Chórom towarzyszyła Orkiestra Elektrowni Łaziska pod batutą p. Bogusława Plichty. Po zakończonej adoracji zespół dał krótki koncert kolęd i utworów świątecznych z różnych części świata.

- Adoracji towarzyszył bp Adam Wodarczyk, który skierował do chórzystów krótkie słowo. - Odkrycie Jezusa, tego że jest jedyną drogą, jest najważniejszą łaską, którą przynosi sam Jezus w tajemnicy narodzenia - mówił. Zachęcał wszystkich do podjęcia radykalnej decyzji pójścia za Chrystusem. W podejmowaniu tej decyzji mamy się stawać podobni do pasterzy, którzy nie wahali się, tylko poszli do Betlejem. - Dzisiaj tym Betlejem jest ta panewnicka świątynia. (…) A śpiew przybliża nas do Jezusa - usłyszeli zebrani przy stajence.

Pomocniczy biskup katowicki zachęcał wszystkich do przemiany serc wynikającej z przeżywanej tajemnicy Bożego Narodzenia. Życzył też wszystkim owocnego przeżycia czuwania przy żłóbku, by później być świadkiem Chrystusa na co dzień. - Abyśmy trwając przed Nowonarodzonym Panem, a później wracając do domów zanieśli orędzie o nieskończonej miłości Boga, która objawia się w małym Dziecięciu, Jezusie - mówił bp Wodarczyk.

Słowo do chórzystów skierował też druh Roman Warzecha, z Piotrowic, prezes ŚZChiO. - Jednoczymy się, by wspólnie adorować Boże Dzieciątko. Pragniemy złożyć świadectwo naszej wiary - mówił w bazylice. Podziękował również wszystkim zebranym za zaangażowanie w ruch śpiewaczy na Górnym Śląsku oraz zachęcił wszystkich do jeszcze większego zaangażowania się w czynną działalność ŚZChiO.

Śląski Związek Chórów i Orkiesty liczy 11 orkiestr oraz 120 chórów. Organizuje liczne festiwale i koncerty na terenie metropolii górnośląskiej. Na początku każdego roku organizuje poprzez swojego kapelana ks. prał. prof. Antoniego Reginka adorację przy panewnickim żłóbku wpisując się tym w program adoracji poszczególnych grup archidiecezji katowickiej.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook