Radzionków: abp Skworc laureatem nagrody Crux Adalberti

ks.sk, Radzionków, 2016-01-29

W czwartek 28 stycznia br. abp Wiktor Skworc otrzymał w radzionkowskim Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków nagrodę Crux Adalberti. Została ona przyznana przez Radę Miasta Radzionkowa na wniosek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Koła Lokalnego im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie.

- Jest to dla nas wszystkich - władz i mieszkańców Radzionkowa ogromy honor - móc wyróżnić osobę Jego Ekscelencji - mówił Rudolf Sobczyk, prezes Koła, w wygłoszonej laudacji. Zwrócił on uwagę na zaangażowanie metropolity katowickiego na różnych płaszczyznach życia religijnego, społecznego i gospodarczego.

Szczególnie podkreślono rolę arcybiskupa w tworzeniu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. - To właśnie dzięki Jego przychylności, wielokrotnie wyrażanej publicznie, zarówno w mediach, jak i osobiście idea utworzenia placówki w Radzionkowie zyskała tak duże poparcie społeczne - mówił o metropolicie katowickim laudator.

Zauważono także wkład metropolity w promowanie radzionkowskich Nieszporów Bożonarodzeniowych. - Ksiądz Arcybiskup Wiktor, zabiegał o rozpowszechnienie tego nabożeństwa, poprzez osobisty udział i zapraszanie do udziału w nich osób życia społecznego naszego regionu - usłyszeli zebrani w Radzionkowie.

W uroczystości wziął udział dr Gabriel Tobor, burmistrz miasta wraz z Radą Miasta, członkowie Koła SRK oraz proboszcz radzionkowskiej parafii, a zarazem dziekan dekanatu Piekary Śląskie, ks. Damian Wojtyczka.

Nagroda Crux Adalberti jest przydzielana przez Radę Miasta Radzionków za szczególnie ważne zadania na rzecz miasta Radzionków, za wybitne przyczynianie się do rozwoju gospodarczego, społecznego bądź kulturalnego miasta.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook