Abp Skworc do konsekrowanych: Wasi bliźni oczekują od was świadectwa miłosierdzia

ks.sk, Katowice, 2016-02-02

Wasi bliźni oczekują od was świadectwa miłosierdzia - mówił abp Wiktor Skworc, który przewodniczył uroczystej sumie pontyfikalnej w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Eucharystia kończyła obchody związane z przeżywaniem Roku Życia Konsekrowanego.

Członkowie zgromadzeń zakonnych oraz instytutów życia konsekrowanego oraz dziewice konsekrowane zgromadzili się w katedrze Chrystusa Króla, aby wspólnie dziękować za łaskę powołania do tego szczególnego stanu w Kościele. Przeżywanie Dnia Życia Konsekrowanego rozpoczęło się od spotkania w Krypcie katowickiej katedry. Tam osoby konsekrowane przywitał bp Adam Wodarczyk, który w archidiecezji katowickiej jest odpowiedzialny za ten stan w Kościele lokalnym.

- W tym roku przeżywaliśmy nawiedzenie obrazu MB Piekarskiej w każdym domy zakonnym naszej archidiecezji. Maryja stała się Gospodynią Waszych domów, Waszych wspólnot. Ufamy, że odnowiła jeszcze bardziej wasze wzajemne relacji - mówił bo Wodarczyk do zgromadzonych w Krypcie.

Słowo do zebranych skierował także ks. dr Wacław Królikowski SJ. - Osoby zakonne są szczególnie powołane, aby przyjmować miłosierdzie i tym miłosierdziem się dzielić. My, jako osoby konsekrowane jesteśmy wezwani do objawiania sobie wzajemnie Bożego miłosierdzia, szczególnie we wspólnotach w których żyjemy - mówił.

- Czystość serca i rąk, kierowanie ducha ku wieczności, życie w wolności, którą daje prawda. Postawy te kierują naszą uwagę ku trzem radom ewangelicznym: czystości, ubóstwu i posłuszeństwu, które są naszą wymagającą codziennością - mówił do zgromadzonych w katedrze osób życia konsekrowanego metropolita katowicki.

Zwrócił uwagę, że przyjęcie rad ewangelicznych, które jest sposobem życia to w „swej istocie wzięcie odpowiedzialności za życie innych”. - Podkreślił, że ze złożonej profesji rad ewangelicznych wynika zobowiązanie do troski o życie duchowe i fizyczne osób, wśród których pracują zakonnicy i zakonnice, jak i o modlitwę w ich intencji. Arcybiskup zauważył, że ostatecznym wyrazem tej troski jest miłosierdzie.

- Wasi bliźni oczekują od was świadectwa miłosierdzia – świadectwa pełnienia wszystkich bez wyjątku – uczynków miłosierdzia, co do ciała i co do duszy. Kto jak nie wy – ludzie Boga bogatego w miłosierdzie – powinni być świadkami miłosierdzia! - apelował do zebranych metropolita katowicki.

Abp Wiktor Skworc podkreślił również fakt, że Boże Miłosierdzie ma oblicze Bożego Syna, natomiast „miłosierdzie udzielane przez nas posiada oblicze każdego z nas. Objawiają je wiarygodnie ludzi wolni, którzy sami doświadczyli miłosierdzia i dzielą się nim, poszerzają przestrzeń oddziaływania Bożego Miłosierdzia, przestrzeń nowych szans, które daje Bóg”.

Metropolita katowicki zapewnił również o swojej wdzięczności wobec każdej osoby życia konsekrowanego na terenie archidiecezji. Zapewnił również o swojej modlitwie za ten stan życia w Kościele. Szczególnie podkreślił obecność we wspólnocie Kościoła kontemplacyjnego. - Pasterską wdzięczność złączoną z modlitwą wyrażam siostrom klauzurowym za wspieranie katowickiego Kościoła mocą nieustannej modlitwy. Dziękuję za miłosierdzie modlitwy, świadczone dniem i nocą, na kolanach, często w postach i utrudzeniu pracą. Za to, że słuchacie wielkodusznie próśb ludzi świeckich dotkniętych nieraz ogromną biedą, ogromnym cierpieniem, za to, że jesteście pogotowiem ratunkowym Kościoła, kiedy prosicie o miłosierdzie dla nas i całego świata - mówił.

W czasie Eucharystii osoby życia konsekrowanego odnowiły również swoje śluby zakonne.

Dzień Życia Konsekrowanego od wielu lat jest obchodzony 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego. W sposób szczególny lokalne wspólnoty dziękują wówczas za powołania do życia zakonnego, jak i proszą o nowe powołania do tej formy życia w Kościele.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook