Łaziska Dolne: bp Wodarczyk konsekrował wdowę

ks.sk, Łaziska Dolne, 2016-02-04

Bp Adam Wodarczyk konsekrował 3 lutego w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach Dolnych wdowę Pelagię Buczek. To druga wdowa konsekrowana na terenie archidiecezji katowickiej.

- Przeżywamy odrodzenie pewnych stanów życia w Kościele. Widzimy, że właśnie w nich jest przyszłość Kościoła - mówi bp Adam Wodarczyk, odpowiedzialny w diecezji katowickiej za życie konsekrowane.

Wprowadzając do liturgii konsekracji ks. dr Stanisław Puchała przypomniał wszystkim zebranym, czym jest konsekracja wdowy. - Wdowy, składając wieczysty ślub czystości, konsekrują swój stan życia, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi. Wdowy konsekrowane żyjąc w świecie, urzeczywistniają swoją konsekrację przez szczególną więź z Kościołem partykularnym i powszechnym - podkreślił ks. Puchała. Zauważył, że osoby konsekrowane z natchnienia Ducha Świętego ślubują czystość, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. - Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami powinny się oddawać pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie - powiedział ks. Puchała.

W czasie homilii bp Wodarczyk podkreślił znaczenie tego stanu życia w Kościele powszechnym. - Kościół chce przyjąć twoje oddanie i prosi pokornie Ojca niebieskiego, aby napełnił cię swoimi darami - powiedział. - Naśladuj z całą gorliwością Maryję, która, według tradycji, po śmierci swego męża Józefa, pozostała sama. Do końca swoich dni, aż do chwalebnego wniebowzięcia, wiernie wypełniała zadania, które Bóg Jej powierzył. Wpatruj się w przykład prorokini Anny i trwaj na osobistej modlitwie. Oddawaj chętnie potrzebującym twój wdowi grosz, którym jest nie tylko pomoc materialna, lecz także piękna służba rodzinie I wspieranie apostolskich dzieł Kościoła - powiedział bp Wodarczyk.

Podczas homilii hierarcha zwrócił się również do najbliższych konsekrowanej wdowy. - Wspierajcie ją swoją modlitwą I zawsze przychodźcie jej z pomocą, kiedy osamotniona w swoim wdowieństwie, będzie jej potrzebowała - zaapelował biskup.

W uroczystości konsekracji wzięli udział parafianie oraz najbliższa rodzina wdowy. Byli również członkowie wspólnoty “Zacheusz”, w której p. Pelagia Buczek formuje się na co dzień.

Stan wdów konsekrowanych był obecny od początków w Kościele. Wspomina o nim już dokument “Tradycja apostolska” z 218 r. Obrzęd profesji wdowieństwa powstał w połowie X w. i przetrwał do końca wieku XV, kiedy to stan wdów zanika w związku z rozwojem żeńskiego życia zakonnego, zwłaszcza monastycznego.

Współcześnie o stanie wdów konsekrowanych mówi św. Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej "Vita consecrata" oraz Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook