Diakoni z katowickiego seminarium na stażach duszpasterskich

kssk, Katowice, 2016-02-17

Od I niedzieli Wielkiego Postu do 8 maja diakoni archidiecezji katowickiej przebywają na stażach duszpasterskich.

W I niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się tradycyjne staże duszpasterskie diakonów z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. W tym roku będą trwały do 8 maja. W czasie stażu diakoni posługują w parafiach na terenie diecezji, pełniąc posługę zgodnie z posiadanym stopniem święceń.

Przede wszystkim asystują w czasie liturgii. Do zadań diakonów należy również udzielania chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabożeństwom, sprawowanie sakramentaliów, prowadzenie pogrzebów czy głoszenie homilii.

Urząd diakona swą historią sięga początków chrześcijaństwa. W Piśmie Świętym spotykamy wzmianki o diakonach w liście do Filipian oraz w liście do Tymoteusza. Sobór Watykański II przypomina o szczególnym udziale diakonów w misji kapłańskiej Chrystusa.

Po zakończonym stażu diakoni udadzą się na rekolekcje przed przyjęciem święceń prezbiteratu, których, 21 maja, udzieli im w katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook