Abp Skworc: zwiastujmy Boga bogatego w miłosierdzie

ks.sk, Katowice, 2016-03-24

Mamy zwiastować Boga bogatego w miłosierdzie, wskazując na Ojca, który wypatruje powracających i ma niezmiennie otwarte ramiona - mówił abp Wiktor Skworc, który przewodniczył w Katedrze Chrystusa Króla Mszy św. Krzyżma. Wraz z metropolitą katowickim przy ołtarzu stanęli biskupi pomocniczy diecezji oraz abp senior Damian Zimoń.

- Uczestniczymy dziś w szczególnej Eucharystii, która jest manifestacją jedności Kościoła. Zwłaszcza jedności biskupa z wszystkimi kapłanami archidiecezji – mówił abp Wiktor Skworc na rozpoczęcie Mszy św. Krzyżma.

Metropolita katowicki zapewnił o pamięci modlitewnej z tymi, którzy nie mogą się zgromadzić w katowickiej katedrze. Szczególnie polecał wszystkich chorych oraz osłabionych wiekiem kapłanów. Wspomniał również, że w modlitwie pamiętamy o wszystkich, którzy z tego lokalnego Kościoła zostali posłani do posługi misyjnej. Nie zabrakło też modlitwy w intencji zmarłych kapłanów.

W najbliższej koncelebrze przy metropolicie katowickim znaleźli się kapłani, którzy świętowali swoje jubileusze: 60. rocznicę święceń, 50 lat kapłaństwa oraz 25 lat kapłaństwa.

W czasie homilii metropolita katowicki podkreślił rolę, jaką mają spełniać kapłani. Przypomniał również, że to właśnie w tej katedrze na każdym z obecnych prezbiterów spoczął Duch Pański. – Od tego momentu, od dnia święceń, naszym zadaniem stało się obwoływać rok łaski od Pana. Mamy zwiastować Boga bogatego w miłosierdzie, wskazując na Ojca, który wypatruje powracających i ma niezmiennie otwarte ramiona. Jest to chyba tym łatwiejsze, że każdy z nas, bardziej lub mniej intensywnie, doświadcza losu marnotrawnego syna. Jest to tym łatwiejsze także dlatego, że przez sakrament święceń i złożone przyrzeczenia – posłuszeństwa, celibatu i modlitwy – jesteśmy włączeni w działanie Boga pośród ludzi: jesteśmy misjonarzami Jego miłosierdzia – mówił abp Wiktor Skworc.

Kaznodzieja podziękował również wszystkim kapłanom za pełnioną posługę. Szczególnie zwrócił uwagę na sakrament spowiedzi. – Sakrament pokuty i pojednania jest niezmiennie w centrum naszej posługi, co pozwala niejako w pełni doświadczyć wielkości miłosierdzia – zarówno, jako penitent jak i penitencjarz. Życzę wam, byście nieustannie przeżywali swoje powołanie, jako tajemnicę miłosierdzia i byli zawsze wiernymi szafarzami posługi jednania – powiedział metropolita katowicki.

Abp Wiktor Skworc zwrócił również uwagę na gest, który będzie miał miejsce podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej. – Za kilka godzin w tej katedrze, podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, zostanie ponowiony gest umycia nóg, dziś dwunastu górnikom, w tym ofiarom katastrof i wypadków górniczych. To świadomy wybór, aby właśnie im, kiedyś wykonującym ten trudny zawód – umyć nogi wtedy, kiedy nad całą górniczą branżą rozciąga się przestrzeń niepewności – mówił hierarcha podczas homilii. Zaapelował również o modlitewne wspieranie dialogu pracodawców i pracobiorców.

Kaznodzieja odwołał się również do roli, jaką powinien pełnić Kościół w przestrzeni społecznej. – Nauczanie i zaangażowanie społeczne, szczególnie to, które ma charakter pastoralny, powinno posiadać cechy oglądu meta-politycznego. Oznacza to, że powinnością Kościoła nie jest stwierdzanie jak jest i co jest, ale profetyczne przypominanie jak być powinno, odwołujące się zawsze do tych samych zasad moralnych, ewangelicznych, które są obiektywne i niezmienne oraz niezależne od panujących ustrojów, systemów czy układów politycznych – mówił.

W czwartkowe przedpołudnie katowicką katedrę wypełnili kapłani archidiecezji. Wraz z metropolitą katowickim abp Wiktorem Skworcem oraz biskupami pomocniczymi: bp. Markiem Szkudło oraz bp. Adamem Wodarczykiem i abp. emerytem Damianem Zimoniem, Mszę św. Krzyżma celebrowało ponad 300 kapłanów.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook