Rabin Avi Baumol: Dzień Judaizmu celebruje otwarty dialog

dziar, Chmielnik, 2016-01-18

„Dzień Judaizmu celebruje otwarty dialog, łamanie stereotypów i przede wszystkim łączy religie, chwaląc Boga razem” – powiedział w poniedziałek w Chmielniku rabin Avi Baumol, gość debaty „Wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama”. Spotkanie odbyło się w ramach tamtejszych obchodów Dnia Judaizmu, zorganizowanych w dawnej synagodze przez Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”.

Głównym wydarzeniem Dnia Judaizmu w Chmielniku debata między rabinem Avim Baumolem z Krakowa, ks. dr. Tomaszem Siemieńcem, biblistą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz pastorem ks. Wojciechem Rudkowskim, proboszczem parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Radomiu i Kielcach.

„Moja podróż do Polski rozpoczęła się ponad 500 lat temu z Żydami z zachodniej Europy, gdzie odmawiano im życia w pokoju w Anglii, Francji, Hiszpanii i w wielu innych miejscach, ale było oferowane schronienie w Polsce, możliwość doprowadzenia ich rodzin oraz utworzenie gmin żydowskich” – przypomniał Baumol.

Rabin od dwóch lat dzieli czas między Izrael a Kraków, gdzie prowadzi cykl otwartych wykładów „Judaizm dla wszystkich” i zajęcia z Tory, a przy tym wspiera odnawianie się społeczności żydowskiej.

Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Waldemar Kowalski, badacz stosunków wyznaniowych i etnicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Przypominając genezę przybycia Żydów do Polski i kształtowanie się ich diaspory, przypomniał o trudnościach integrowania się obu społeczności.

Wszyscy uczestnicy debaty zwrócili uwagę na przełomowe wydarzenia w historii dialogu między judaizmem i chrześcijaństwem, w tym deklarację soborową „Nostra aetae”, która radykalnie zmieniła stosunki międzywyznaniowe. W dyskusji poruszano liczne wątki teologiczne, odwoływano się też do wspólnych korzeni biblijnych.

Avi Baumol otworzył także wystawę użyczoną przez ambasadę Izraela „Izrael wczoraj i dziś”. Na kilkunastu planszach dzięki wykorzystaniu techniki trójwymiarowej możliwe było zestawienie dwóch rzeczywistości – początków żydowskiej państwowości na Bliskim Wschodzie oraz współczesnego Izraela.

W dalszej części spotkania pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, IPN, Archiwum Diecezjalnego w Kielcach oraz Towarzystwa Dawida Rubinowicza w Bodzentynie wygłosili referaty o sztetlach w Bodzentynie i Starachowicach, o pomocy niesionej przez bp. Tomasza T. Kulińskiego społeczności żydowskiej oraz na temat ratowania Żydów przez Polaków w dystrykcie radomskim podczas II Wojny Światowej.

Obchody Dnia Judaizmu w Chmielniku zakończyło ogłoszenie IV edycji konkursu „Nasi sąsiedzi Żydzi” oraz zwiastun musicalu „Rut” w wykonaniu młodzieży licealnej z Kielc.

W ramach chmielnickich obchodów Dnia Judaizmu, w miejscowym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP ks. dr Marcin Kowalski, biblista z KUL i kieleckiego seminarium na wszystkich Mszach prezentował wykład pt. „Jerozolima i Maryja – dwie historie połączone nieodwołalną miłością Boga”.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień Judaizmu jest inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski, po raz pierwszy zorganizowano go w 1998 r.

W Kielcach odbędą się przyszłoroczne obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook