Pastor Jeziernicki: jesteśmy wezwani, aby ogłaszać dzieła Boże

dziar, Kielce, 2016-01-19

„Wszyscy - cały Kościół - jesteśmy wezwani, aby ogłaszać dzieła Boże, to słowo z Listu św. Piotra jest skierowane przez Boga do wszystkich prawdziwie wierzących chrześcijan” – powiedział wczoraj w kościele akademickim, na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, pastor Andrzej Jeziernicki – Naczelny Prezbiter Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Po raz pierwszy w kieleckiej historii Tydzień rozpoczęła Msza św., a przewodniczył jej bp Jan Piotrowski.

Eucharystię wraz z bp. Piotrowskim koncelebrowali ks. dr Paweł Tambor – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także ks. Paweł Walczyński – proboszcz parafii Kościoła polskokatolickiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, środowisko seminarium i działacze ekumeniczni.

W kazaniu pastor Jeziernicki zachęcił, aby piotrowe wezwanie do głoszenia dzieł Bożych „wszyscy wzięli sobie głęboko do serca”. Duchowny zanalizował także proroctwo Ezechiela (Ez 37, 12 -14), a szczególnie słowa: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój”. – „Ezechiel myśli o nas samych, szczególnie tych, których serca i umysły są martwe” – podkreślał pastor Jeziernicki. Zaprosił także do rozbudzania chrześcijańskiego ducha Europy, która „zeświecczała i porzuca chrześcijaństwo”.

Podczas liturgii modlono się m.in. za poważnie chorego metodystę, uczestnika corocznych spotkań ekumenicznych, pastora Janusza Daszutę – proboszcza parafii Ogród Oliwny w Kielcach, który jest hospitalizowany. Zebraną podczas Mszy św. ofiarę przeznaczono m.in. na wsparcie budowy pomnika zmarłego w lipcu 2015 roku Przemysława Kasprzyka, zaangażowanego w dialog ekumeniczny.

Przed końcowym błogosławieństwem bp Piotrowski wyraził wdzięczność za trud włożony w przygotowanie i obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będą się one odbywały w najbliższych dniach w kościołach różnych wyznań.

19 stycznia (wtorek) zaplanowana jest modlitwa w duchu Taize w parafii ojców kapucynów, a 20 stycznia (w środę) uczestnicy wydarzenia spotkają się u wspólnoty Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, w świątyni przy ul. Sienkiewicza 1.

Po raz pierwszy odbędzie się modlitwa w parafii Kościoła Polskokatolickiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, którą objął ks. Paweł Walczyński, poprzednio proboszcz w Hucisku. Nabożeństwo zostało zaplanowane w piątek 22 stycznia o godz. 18.

23 stycznia (sobota) zaprasza parafia św. Mikołaja Cudotwórcy w Kielcach – organizatorem spotkania jest wspólnota Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W niedzielę 24 stycznia gospodarzem kolejnego dnia tygodnia jest Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Kielcach, a 21 stycznia w poniedziałek – Kościół Ewangelicko – Augsburski.

Materiały tegorocznego tygodnia ekumenicznego zostały przygotowane przez chrześcijan z Łotwy.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook