Chmielnik: konkurs „Nasi sąsiedzi Żydzi” – po raz pierwszy z wątkiem filmowym

dziar, Chmielnik, 2016-01-20

Po raz pierwszy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - uczestnicy konkursu wojewódzkiego „Nasi sąsiedzi Żydzi” mogą skorzystać z propozycji nakręcenia filmu upamiętniającego obecność żydowskich sąsiadów Kielecczyzny do II wojny światowej. Inną formą konkursową pozostaje wywiad i praca plastyczna.

Konkurs organizują Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kuratorium Oświaty. W tym roku, jako partner, dołączył Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach.

Uczestnicy konkursu - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powinni przeprowadzić wywiad w formie pisemnej, z osobą pamiętającą funkcjonowanie sztetli, czyli miasteczek i osad, których znaczną część stanowili Żydzi. Rozmówca ma być związany z regionem poprzez urodzenie lub mieszkanie.

Nową, wprowadzoną w tym roku formą jest film, upamiętniający np. miejsca modlitw żydowskich sąsiadów (synagogi, domy modlitw), cmentarze, zabudowę sztetli, zachowane pamiątki, czy rozmowy z ludźmi pamiętającymi mieszkających obok Żydów.

Z kolei uczeń szkoły podstawowej zobowiązany jest do wykonania rysunku dowolną techniką i w dowolnym formacie oraz dołączenia do niego krótkiego opisu. Praca ma upamiętnić ślady materialne obecności Żydów w formie zachowanych budynków, cmentarzy, elementów krajobrazu, czy przejawów kultury.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionalną w kontekście współistnienia obok siebie dwóch odrębnych kultur i narodów w miasteczkach Kielecczyzny, pozyskanie ciekawych materiałów źródłowych dla potrzeb muzeum w Chmielniku, a także rozwijanie wśród uczniów krytycznego podejścia do przekazu historycznego.

To już czwarta edycja coraz popularniejszego w regionie konkursu. W poprzednich nadesłane prace dotyczyły różnych zagadnień związanych z życiem codziennym, kulturą, m.in. obrzędami wesela, pogrzebu, aktywnością gospodarczą, w tym rozwojem handlu, usług, i in. mieszkańców żydowskich dawnych sztetli. Znaczna część prac dotyczyła wydarzeń związanych z II wojną światową.

Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia, ogłoszenie wyników nastąpi podczas XIV Spotkań z Kulturą Żydowską w Chmielniku w trzeci weekend czerwca 2016 roku.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook