XV edycja nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

pra, Kraków, 2016-01-14

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do zgłaszania kandydatów do XV edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawanej za „szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989”. Kandydatury – instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne – należy zgłaszać do 10 marca.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została ustanowiona w lipcu 2002 r. przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Jest ona przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne.

Formularz z wnioskiem o przyznanie nagrody dostępny jest na stronie www.ipn.gov.pl. Wypełniony należy przesłać do 10 marca na adres e-mail kustosz@ipn.gov.pl. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, a także zgodę kandydata na zgłoszenie (a w przypadku kandydatur pośmiertnych zgodę najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomendację instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów – zdecyduje o tym kapituła, na czele której stoi prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej przyznawany jest od 2002 roku. Wśród laureatów są m.in. Tomasz Strzembosz, Paweł Jasienica, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Związek Polaków na Białorusi i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej a także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ks. prałat Wacław Karłowicz, ks. Czesław Wala, o. Józef Mońko OFMCap. oraz Zakon Ojców Paulinów i Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook