Ks. Olszewski: życie z wiary wymaga umiejętności przyjęcia inicjatywy Boga

luk, Kraków, 2016-01-21

W środę wieczorem w budynku Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kerygmat Miłosierdzia”. „By mieć nowe życie z wiary musimy stanąć w pozycji, w której chcemy przyjąć przychodzącego Chrystusa. To nie my robimy łaskę Panu Bogu, że do Niego idziemy. To Bóg ma inicjatywę, On idzie do nas, jak dobry pasterz po zagubioną owcę” – mówił do zebranych ks. Michał Olszewski SCJ, znany rekolekcjonista i egzorcysta.

Prelekcja ks. Olszewskiego dotyczyła kerygmatu wyłaniającego się z symboliki logo Jubileuszowego Roku Miłosierdzia autorstwa o. Marko I. Rupnika. „Ten logotyp zachwyca mnie od samego początku. Im więcej się modlę tym obrazem, tym więcej bogactwa duchowego w nim dostrzegam” – stwierdził.

Kapłan na wstępie przywołał książkę bp. Grzegorza Rysia pt. „Skandal miłosierdzia”, która z racji Roku Miłosierdzia została wznowiona i poszerzona. „W połączeniu z logotypem i bullą ‘Misericordiae vultus’ stanowi ona dobrą drogę do właściwego przeżycia i nie zmarnowania wyjątkowego czasu tego roku. To, co z niej najbardziej pamiętam to opis miłosierdzia jako zawierzenia Bogu swoich spraw, kiedy człowieka toczy słabość” – opisał.

W tym pryzmacie prelegent zwrócił uwagę na bezradnego człowieka niesionego przez Chrystusa na omawianym logo. „Widzimy człowieka, który zawiódł, owcę, która odeszła od stada. A Chrystus jako Dobry Pasterz idzie pomóc właśnie jej, zostawiając pozostałe w stadzie. Co więcej nie wraca później do tego stada, tylko idzie radować się z tą zagubioną owcą i przyjaciółmi” – wskazał.

Uznał, że można to zrozumieć tylko przez pryzmat pierwszej tajemnicy kerygmatu. „Bóg posyła na krzyż swojego Syna z miłości do człowieka. Zrobił to by uratować całą ludzkość, ale zrobił to także dla pojedynczego człowieka. Gdyby Jezus miał umrzeć tylko za jednego człowieka, to Bóg też by się nie zawahał. To jest jedyny sens przypowieści o dobrym pasterzu” – powiedział.

Prelegent podkreślił, ze kolejna prawda kerygmatu zawarta w logo Roku Miłosierdzia to dynamizm postaci Chrystusa. „To jest Chrystus, który zmartwychwstał. Najważniejsze, że Jezus niosący człowieka w dynamicznym, wręcz agresywnym ruchu wyrywa go z rzeczywistości grzechu” – ocenił. Stwierdził, że takie działanie Chrystusa przełamuje wszystko, całe dzieje ludzkości i tylko z Nim ludzie są w stanie wygrać ze swoją słabością.

Ks. Olszewski zwrócił uwagę, że symbolika logotypu odsłania także kolejne tajemnice kerygmatu. „Widzimy Chrystusa z widocznymi ranami – to Chrystus zmartwychwstały, ale noszący trwałe znamiona ukrzyżowania, ofiary krzyża, która nas wyrwała i dzięki której możemy żyć z wiary oraz wyznać, że naszym jedynym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus” – zaznaczył.

Duchowny dodał, że nie można zapominać, że Jezus pokonuje śmierć mocą Ducha św. „To logo jest świadectwem tej gigantycznej mocy Ducha św. Jezus ma nim na barkach człowieka, z którym dzięki Duchowi św. zawiera nowe przymierze poprzez założenie Kościoła, swojej Oblubienicy” – powiedział.

Sercanin ukazał zebranym jak bardzo udział w owocach odkupienia podkreślił papież Franciszek w podejmowanych inicjatywach Roku Miłosierdzia, np. poprzez szerszą możliwość odzyskiwania odpustu zupełnego czy stworzenie grupy księży, Misjonarzy Miłosierdzia, mających całkowitą władzę rozgrzeszania. „Zobaczcie w jak niesamowitym punkcie historii Kościoła jesteśmy, dostrzeżcie to” – zachęcił na zakończenie.

Po wygłoszonej nauce rozpoczęła się modlitwa uwielbienia, podczas której przybyli zawierzali swoje życie Bogu. Organizatorami nowej odsłony prelekcji ewangelizacyjnych pod hasłem „Kerygmat Miłosierdzia” są: Krakowska Żegluga Pasażerska, Radio nowohuckie.PL i Fundacja nowohuckie.PL. Honorowy patronat nad spotkaniami objął bp Grzegorz Ryś oraz pallotyńska parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook