Kraków: będą dyskutować na temat wolności religijnej i wolności sumienia w Polsce

led, Kraków, 2016-02-22

Na temat wolności religijnej i wolności sumienia w Polsce, będą rozmawiać uczestnicy sympozjum naukowego, które odbędzie się 3 marca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Ogólnopolska konferencja pt. „Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce” organizowana jest przez doktorantki Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Słowo wprowadzające wygłosi bp Grzegorz Ryś oraz ks. prof. Tomasz Rozkrut, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJP2.

Następnie ks. dr Andrzej Wójcik z Uniwersytetu Papieskiego wygłosi wykład pt. „Czy istnieje prawo do zawarcia jednego instytucyjnie spójnego małżeństwa?”. Z kolei dr Bartłomiej Pieron będzie mówił na temat tego, czy w Polsce jest przestrzegane prawo do rezygnacji z przynależności do Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Z kolei dr Marta Osuchowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego opowie o prawie rodziców do wychowania religijnego dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Natomiast ks. mgr lic. Michał Czelny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będzie mówił o przestępstwie obrazy uczuć religijnych w najnowszym orzecznictwie sądów polskich.

Podczas spotkania ks. mgr Tomasz Stec z UPJP2 wyjaśni na czym polega wolność sumienia, a na czym możliwość korzystania z klauzuli sumienia.

W trakcie wydarzenia ks. mgr Maciej Rogalski będzie mówił o tym, czy prawo kanoniczne zapewnia katolikom wolność religijną. Natomiast Bożena Domagała–Gajda wygłosi wykład pt. „Katolik uczestniczący w wykonywaniu władzy państwowej a obowiązek zachowania przez nią bezstronności światopoglądowej”. Spotkanie zakończy się dyskusją prelegentów.

Sympozjum odbędzie się w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook