Kraków: otwarcie Akademickiego Centrum Medialnego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

mwier, aw, Kraków, 2016-02-26

W najbliższy czwartek 3 marca br. o godz. 12.00 zostanie uroczyście otwarte Akademickie Centrum Medialne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Znajduje się ono w budynku uczelni przy ul. Franciszkańskiej 1. Poświęcenia Akademickiego Centrum Medialnego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II Krakowie dokona kard. Stanisław Dziwisz w obecności władz uczelni i władz Małopolski. Uroczystość ta kończy drugi etap realizacji infrastruktury medialnej i dydaktycznej Uniwersytetu w strukturach Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych.

W ramach projektu Akademickiego Centrum Medialnego w dwóch etapach powstało nowoczesne centrum dydaktyczne w obszarze dziennikarstwa, nowych mediów, edukacji medialnej, realizacji i produkcji radiowo-telewizyjnej, logistyki mediów, public relations, grafiki medialnej oraz zarządzanie w mediach i w kulturze. Dzięki tym projektom powstało jedno z najnowszych centrum badawczych w tym zakresie w Małopolsce.

Akademickie Centrum Medialne jest bazą dla funkcjonowania uniwersyteckich mediów tworzonych przez studentów pod opieką pracowników dydaktycznych: Radia Bonus i Telewizji JP2TV, a także bazę do pomocy w obsłudze medialnej Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w ramach współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Telewizją Kraków i Radiem Kraków, a także bazę do współpracy z firmami i instytucjami jako potencjalnymi pracodawcami w zakresie nowoczesnych mediów i ich wykorzystania w rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Akademickie Centrum Medialne tworzą: studio radiowe Radia Bonus, studio telewizyjne Telewizji JP2TV, Edukacyjne Laboratorium Mediów Społecznościowych (laboratorium badań fokusowych; laboratorium badań behawioralnych, laboratorium analiz social media, laboratorium wirtualnej rzeczywistości, laboratorium MOOC), Laboratorium Grafiki Medialnej, Laboratorium Fotograficzne, Pracownia Media Relations i Public Relations oraz Pracownia E-learningu. Akademickie Centrum Medialne jest wyposażone w sprzęt z poziomu najnowszych technologii medialnych i specjalistycznych programów komputerowych.

Akademickie Centrum Medialne powstało na bazie projektu kluczowego „Modernizacja infrastruktury medialno-technicznej dla potrzeb innowacyjnego kształcenia i aktywizacji zawodowej w zakresie nowych mediów w społeczeństwie informacyjnym” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007−2013. To jest drugi projekt realizowany przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w ramach tego programu. Całkowity koszt obu projektów związanych z Akademickim Centrum Medialnym wynosi ok. 3 mln złotych, z czego 20% to koszt poniesiony przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowi.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dokłada wszelkich starań, by nowoczesność i jakość kształcenia profesjonalnych kadr na wszystkich kierunkach, a szczególnie w obszarze mediów i komunikacji społecznej, oparta była na fundamencie uczciwości w działaniu, poszanowaniu godności i wolności człowieka, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności. Ten fundament wartości cenią sobie studenci, wybierający studia na Uniwersytecie. Akademickie Centrum Medialne stanowi dla nich nową szansę zdobywania akademickiej, profesjonalnej wiedzy, kompetencji i umiejętności medialnych, dobrą okazję realizacji życiowych pasji dziennikarskich w Radiu Bonus i Telewizji JP2TV, możliwość rozwijania badawczych aspiracji w Edukacyjnym Laboratorium Mediów Społecznościowych oraz stanowi nowoczesną bazę przygotowania zawodowego w obszarze dziennikarstwa, nowych mediów, edukacji medialnej, realizacji i produkcji radiowo-telewizyjnej, logistyki mediów, public relations, grafiki medialnej oraz zarządzania w mediach i w kulturze.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook