Wadowice: jutro uroczystości ku czci św. Józefa u karmelitów „Na Górce”

rk, Wadowice, 2016-03-18

W sanktuarium św. Józefa „Na Górce” w Wadowicach po zakończonej dziewięciotygodniowej wielkiej nowennie, odbędzie się 19 marca uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Nowenna i związany z nią kult św. Józefa w Wadowicach sięga swymi korzeniami czasów św. o. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela życia karmelitańskiego i założyciela wadowickiego klasztoru.

Nowenna do św. Józefa odprawiana jest w wadowickim klasztorze niezmiennie od 121 lat. W tym roku od 20 stycznia w każdą środę o godz. 8.00 i 17.00 celebrowane były w wadowickim Karmelu uroczyste Msze św. z kazaniem i nabożeństwem. Liturgii w kolejne środy przewodniczyli księża i zakonnicy z Wadowic oraz okolicznych miejscowości.

Jak przypomina o. Szczepan Praśkiewicz OCD, kronikarz wadowickiego klasztoru karmelitów bosych, nowenna sięga swymi korzeniami czasów św. o. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela życia karmelitańskiego i założyciela wadowickiego klasztoru.

W 1882 r. przeorem klasztoru w Czernej został św. Rafał Kalinowski (1835-1907) – były powstaniec styczniowy i katorżnik Sybiru. Stał się on filarem odnowy życia karmelitańskiego w Polsce. W 1892 roku założył w Wadowicach nowy klasztor, miejsce formacji zgłaszających się powołań.

„Zakonnik przywiózł ze sobą do nowej placówki figurkę św. Józefa, a w ołtarzu głównym prowizorycznej kaplicy, jaką urządzono przed wybudowaniem obecnego kościoła pw. św. Józefa, umieścił obraz Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem, dar sióstr karmelitanek bosych z Krakowa-Wesołej, pochodzący ze skasowanego po powstaniu styczniowym klasztoru wileńskiego, co dla o. Rafała, wilnianina z urodzenia, nie było bez znaczenia” – zaznacza o. Praśkiewicz.

To właśnie o. Rafał zainicjował w 1895 roku w Wadowicach wielką, dziewięciośrodową nowennę przed uroczystością św. Józefa. Tymczasem w latach 1897-1899 został wybudowany nowy kościół klasztorny. W retabulum głównego ołtarza centralne miejsce zajął obraz św. Józefa w całej postaci z Dzieciątkiem na lewej ręce i z lilią w prawej, o wymiarach 1,30 na 2,75 m. Namalował go na zamówienie o. Rafała malarz Franciszek Bergman z Czech.

„Wielki czciciel św. Józefa, o. Rafał Kalinowski, który ze chrztu nosił jego imię, a w zakonie nazywał się Rafałem od św. Józefa, swemu patronowi zawierzył dzieło odnowy życia karmelitańskiego po kasatach spowodowanych przez zaborców. Św. Józefowi dedykował założony przez siebie klasztor w Wadowicach, dzięki któremu zostały pozyskane liczne powołania zakonne, umożliwiające wskrzeszenie struktur zakonnych na ziemiach polskich” – dodał zakonnik.

Jak zauważa o. Praśkiewicz, urodzony w Wadowicach zaledwie 13 lat po śmierci św. Rafała Karol Wojtyła często modlił się przed wadowickim obrazem świętego Józefa.

Jan Paweł II ofiarował pierścień papieski dla przyozdobienia obrazu w wadowickim kościele karmelitańskim. 19 marca 2004 roku kardynał Franciszek Macharski nałożył ten pierścień na obraz patrona świątyni i nadał kościołowi tytuł sanktuarium świętego Józefa.

Kulminacyjnym momentem nowenny jest uroczystość świętego Józefa, przypadająca 19 marca. W sobotę uroczystą sumę odpustową w wadowickim sanktuarium odprawi w tym roku bp Jan Zając.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook