Rektor UPJPII: miłość i miłosierdzie trzeba wyrażać dzieleniem się Bożą nauką i posługą bliźniemu

luk, Kraków, 2016-03-29

Tradycyjnie rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie skierował w Poniedziałek Wielkanocny list do wiernych archidiecezji krakowskiej. „Nasza uczelnia stara się realizować słowa Świętego Maksyma Wyznawcy, że ‘miłość i miłosierdzie wyrażają się nie tylko w rozdawaniu mienia, ale o wiele bardziej w dzieleniu się Bożą nauką i w osobistej posłudze bliźniemu’” – napisał ks. prof. Wojciech Zyzak.

Na wstępie ks. prof. Wojciech Zyzak wyjaśnił na czym tak naprawdę polega odejście od Boga, które zasługuje na miano zdrady – uznał, że jest to zwątpienie w miłosierdzie Boże. Odwołał się także do odczytywanego wczoraj fragmentu z Dziejów Apostolskich, gdzie św. Piotr wskazuje, że Bóg swoim miłosierdziem wkracza w życie człowieka po to, by je przemienić.

„Mamy świadomość, że przed wszystkimi wykładowcami i studentami naszej uczelni stoi to zadanie, by swą pracą przybliżali ludzi do Boga, który jest miłosierny” – czytamy w liście rektora UPJPII. Ks. Zyzak dodał, że takie właśnie zadanie wypełnia utworzona przez kard. Stanisława Dziwisza Międzynarodowa Akademia Miłosierdzia Bożego, skupiająca teologów z całego świata.

Kapłan zaznaczył, że Uniwersytet Papieski pragnie się uczyć wyobraźni miłosierdzia od swoich patronów np. św. Jadwigi. „Przykładem dla nas powinien być także święty profesor teologii Jan Kanty. Opowieści o tym, jak cudownie pomógł służącej posklejać rozbity dzban mleka i jak powrócił do niego kosz jabłek, ofiarowany wcześniej ubogim sąsiadom, świadczą, że od wieków stawiany był za wzór miłosierdzia. Wspierał zwłaszcza studentów: ubogim rozdawał swoje odzienie i obuwie, pod jego drzwiami żacy często znajdowali przygotowany dla nich posiłek” – opisał rektor krakowskiej uczelni.

Ks. prof. Zyzak podkreślił, że bardzo mocno znaczenie miłosierdzia wyjaśniają także historie z życia św. Jana Pawła II. „Uświadomił nam, że relacja miłosierdzia nie jest jakimś odruchem litości i nie może poniżać drugiej osoby, ale ‘opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, którym jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu godności, która jest jemu właściwa’” – przypomniał.

Rektor UPJPII wskazał, że w pełnym kształcie miłosierdzie to dowartościowanie i wydobywanie dobra. „Widzimy to choćby na przykładzie działającej w budynkach naszej uczelni Spółdzielni Socjalnej Równość, w której osoby zagrożone bezrobociem i niepełnosprawne rozwijają się w wielu dziedzinach, zdobywają doświadczenie zawodowe i odnoszą sukces” – ocenił.

Duchowny napisał, że świadectwem takiego objawienia się miłosierdzia są niepełnosprawni studenci uczelni. „Wykładowcy i studenci często patrzą z podziwem na osiągnięcia takich młodych ludzi jak Bawer, który mimo ograniczenia ruchowego niedawno obronił doktorat z teologii, czy Kamil, student filozofii, którego pasją jest dziennikarstwo i który poruszając się na specjalnym wózku jako reporter naszej uniwersyteckiej telewizji, nakręcił program o corocznej pielgrzymce zakonu maltańskiego do Lourdes” – wymienił. Podziękował wiernym za ofiary, które umożliwiają przystosowanie jednostek akademickich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie rektor UPJPII złożył życzenia doświadczenia Bożego i ludzkiego miłosierdzia. „W Roku Jubileuszowym w naszej Ojczyźnie otwarto sześćset trzydzieści bram miłosierdzia, głównie w świątyniach. Wraz z całą wspólnotą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie życzę wszystkim rodzinom, by również wejścia do waszych domów i do miejsc pracy stawały się takimi bramami” – napisał.

Zbierana wczoraj w kościołach składka tradycyjnie zostanie przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Do wsparcia uczelni modlitwą i realną pomocą zachęcał wiernych archidiecezji krakowskiej także kard. Stanisław Dziwisz.

„Jestem wdzięczny, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie realizuje wezwanie do dawania świadectwa o Bożym miłosierdziu i biorąc przykład ze swoich świętych patronów, podejmuje
i przekazuje pozostawione przez nich dziedzictwo miłosiernej miłości. Wspomóżmy naszą uczelnię w tym dziele modlitwą i potrzebną pomocą” – zaapelował metropolita krakowski.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie towarzyszy dojrzewaniu różnych powołań w Kościele oraz wspiera rozwój intelektualny i duchowy poprzez umożliwienie zdobycia kompetencji zawodowych kapłanom, siostrom zakonnym i świeckim. Studia prowadzone są m.in. na kierunku: teologia, turystyka religijna, filozofia, historia, turystyka historyczna, muzyka kościelna, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o rodzinie czy praca socjalna. Uczelnia prowadzi również studia doktoranckie oraz podyplomowe, a także Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook