Spotkanie metropolity lubelskiego w Konwikcie Księży Studentów KUL

lsz, Lublin, 2016-01-21

Tradycyjnie w okresie noworocznym metropolita lubelski odwiedza kapłanów z Polski i zza granicy, aby wspólnie się pomodlić i złożyć noworoczne życzenia. Tegoroczne spotkanie przypadło w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. - Musimy uwierzyć w sens naszych ekumenicznych wysiłków – powiedział abp Stanisław Budzik w homilii podczas uroczystych nieszporów.

Abp Budzik w krótkiej rozmowie z KAI zaznaczył, że Konwikt Księży Studentów KUL tętni życiem i nadal jest liczącym się katolickim ośrodkiem naukowym w Polsce. – Bardzo się cieszymy, że ten konwikt jest pełny, że ciągle Katolicki Uniwersytet Lubelski jest tym centrum kształcenia kapłanów w Polsce do ważnych zadań jakie będą podejmować – powiedział metropolita.

Tradycyjnie spotkania z kapłanami studiującymi na KUL odbywają się dwa razy w roku. – W okresie Bożego Narodzenia razem modlimy się podczas nieszporów, możemy wymienić myśli oraz mogę skierować do nich słowo. Drugi raz w maju to oni pielgrzymują do katedry, aby przed obrazem Matki Bożej katedralnej się pomodlić, uczestniczyć w Eucharystii i poznawać ten nasz Kościół lokalny – powiedział KAI arcybiskup.

Słowo powitania i wstępu do nieszporów wygłosił ks. dr Marek Grygiel SChr, dyrektor Konwiktu Księży Studentów KUL.- Z pasterzem lokalnego Kościoła gromadzimy się, aby wciąż na nowo poprzez Słowo kontemplować Oblicze Miłosiernego Ojca. Ta tajemnica jest dla nas źródłem radości, pogody i pokoju - powiedział ks. dr Grygiel.

Dyrektor Konwiktu Księży Studentów prosił, aby wieczorna modlitwa nieszporami była wspólnotowym powierzeniem się w ramiona Miłosiernego Ojca. - Prośmy, abyśmy umieli zawsze wychodzić naprzeciw drugiego człowieka jako pasterze, a nie uczeni w prawie. Abyśmy umieli odrzucać w naszym życiu pokusę rozpaczy, zniechęcenia, a przede wszystkim przekonania o samowystarczalności – apelował do zebranych kapłanów ks. dr Grygiel.

W homilii abp Budzik zaznaczył jak ważny w Kościele katolickim jest aktualnie przeżywany Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i jak wielką rolę na drodze ekumenizmu odegrał Sobór Watykański II. – Sobór ten szeroko otworzył Kościół katolicki na działalność ekumeniczną i zlikwidował wiele przeszkód, które istniały – podkreślił hierarcha dodając, że podział chrześcijan może być zgorszeniem dla świata i często przeszkadza w głoszeniu Ewangelii.

Abp Budzik zaznaczył, że Sobór Watykański II zaleca troskę o jedność chrześcijan wszystkim członkom Kościoła katolickiego, zarówno wiernym i duchownym. Ponadto wyróżnia trzy płaszczyzny ruchu ekumenicznego. – Ekumenizm duchowy to przede wszystkim wspólna modlitwa, ekumenizm doktrynalny to dialog pomiędzy teologami oraz ekumenizm praktyczny, który przejawia się we współdziałaniu chrześcijan w dziedzinie społecznej, charytatywnej, wychowawczej, w wspieraniu wartości rodziny, pokoju i kultury – przypomniał hierarcha.

Metropolita powiedział również, że pełnia pojednania i zjednoczenia zależy od Ducha Świętego. – Jednak musimy się na Jego działanie otwierać, musimy uwierzyć w sens naszych ekumenicznych wysiłków – zachęcał zgromadzonych księży studentów i profesorów.

Obecnie Konwikt Księży Studentów KUL to największa wspólnota kapłańska działająca przy uniwersytecie katolickim na świecie. Mieszka tam 21 księży profesorów oraz 160 kapłanów studentów, a w tym 17 księży z Nigerii, którzy studiują filozofię i teologię w języku angielskim. Duchowni pochodzą praktycznie ze wszystkich diecezji i zgromadzeń zakonnych.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook