KUL: abp Budzik przewodniczył Mszy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

łsz, Lublin, 2016-01-22

Uroczystą Eucharystię w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan sprawował w kościele akademickim KUL abp Stanisław Budzik. W liturgii wzięli udział przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, a homilię wygłosił prawosławny arcybiskup Abel. - Zmartwychwstały Pan pragnie, abyśmy razem spożywali pokarm zbawienia i pili z kielicha nieśmiertelności – zapewnił w homilii hierarcha.

W słowie wstępu do Eucharystii abp Budzik podziękował prawosławnemu arcybiskupowi, że w tym tygodniu bardzo często się spotykają na wspólnej modlitwie. – W tym tygodniu szczególnie intensywnie się spotykamy, ale przez cały rok współpracujemy dla dobra jedności Kościoła Chrystusowego – podkreślił metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL.

Zauważył też, że Eucharystia jest ofiarą jedności i miłości wszystkich uczniów Chrystusa. – Święty Jan przypomina nam dzisiaj, że uczniów Chrystusa wyróżnia miłość – odniósł się do fragmentu Ewangelii, który został następnie odczytany w Liturgii Słowa. Według niego ta miłość ma być widoczna, ma być znakiem dla świata rozdartego i pozbawionego jedności.

Tym, który daje pełną jedność i doskonałą miłość jest Duch Święty. – Prosimy naszego Pana, aby nam posyłał swojego Ducha. Tego Ducha, który rozlewa miłość w sercach wierzących – modlił się abp Budzik.

W homilii abp Abel, prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski, zwrócił uwagę, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest szczególnym czasem wypełniania Chrystusowego testamentu „aby wszyscy byli jedno”. - Zmartwychwstały Pan pragnie, abyśmy razem spożywali pokarm zbawienia i pili z kielicha nieśmiertelności – podkreślił hierarcha, zwracając uwagę, że obecnie nie jest możliwe wypełnienie prośby Jezusa.

– Nasze Kościoły są za daleko od siebie i nie udało się zburzyć do końca dzielącego nas muru podziału. Nie wiemy nawet kiedy to będzie możliwe. Pozostaje jedynie pokorna prośba do naszego wspólnego Pana, aby wskazywał nam co czynić na drodze do jedności - mówił abp Abel.

Hierarcha w różnorodności dostrzegł wielość dróg do Zbawienia i obietnicę przyszłej jedności w niebie. – Różnorodność chrześcijaństwa wcale nie musi być źródłem podziałów i nienawiści. Możliwość wzajemnego ubogacania się skarbami naszych Kościołów jest wielkim darem Ducha Świętego – zaznaczył prawosławny duchowny, akcentując, że ta różnorodność ma być pomocą na drodze ku jedności.

Abp Abel dodał, że chwała Boża objawiła się w jedności ludzi różnych ras i narodów w jednym Ciele Jezusa Chrystusa. – Jednak ta jedność nie jest jeszcze doskonała – podkreślił prawosławny arcybiskup. Dlatego wszyscy chrześcijanie powinni skierować się ku aktywności w życiu ekumenicznym poprzez poszukiwanie dróg do jedności Kościoła. - Do tego potrzeba nam przede wszystkim koncentracji na Zbawicielu Jezusie Chrystusie – przypomniał abp Abel.

W świecie rozdartym przez różnorakie konflikty i spory to właśnie chrześcijanie, ludzie wiary, powinni stale wskazywać Europie fundament budowania wzajemnych relacji, a jest nim Chrystus i Jego święta Ewangelia. - My jesteśmy powołani, aby ukazać Europie drogę przebaczenia, przezwyciężenia podziałów, pojednania – apelował hierarcha prawosławny.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się pod hasłem „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (1P 2,9). W Lublinie obchody już tradycyjnie podzielone są na dwa etapy: akademicki związany z celebracjami w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ogólny, który związany jest z codziennymi nabożeństwami w świątyniach i domach modlitwy chrześcijan różnych wyznań.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook