Abp Budzik przewodniczył odpustowi w parafii Nawrócenia św. Pawła

lsz, Lublin, 2016-01-24

Metropolita lubelski sprawował Eucharystię z okazji odpustu w parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, czyli w jednej z najstarszych świątyń w centrum miasta. – Dziękujemy dzisiaj Bogu za to, że nie tylko pozwala się szukać i znaleźć, ale także, że sam nas szuka, abyśmy do niego przyszli i prosili o łaskę nawrócenia dla każdego z nas - powiedział abp Stanisław Budzik.

W homilii podkreślił, że nawrócenie św. Pawła pod Damaszkiem to kamień milowy w dziejach chrześcijaństwa. – Nadawał się on najlepiej na to, aby zanieść Ewangelię całemu ówcześnie znanemu światu, ale nie był chrześcijaninem. Jednak nie była to przeszkoda dla Bożej łaski, która czyni cuda. Jego nawrócenie było jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Kościoła – podkreślił metropolita.

Istotny był moment spotkania Szawła, prześladowcy chrześcijan, z Chrystusem. – Światło oślepiło na krótki czas oczy Pawła, ale otworzyło oczy jego serca na wiarę w Syna Bożego – zaznaczył hierarcha. Jak dodał, tak powinno się dziać w życiu każdego człowieka otwartego na łaskę Boga, bo bez nawrócenia nie można być świadkiem Ewangelii. - Dziękujemy dzisiaj Bogu za to, że nie tylko pozwala się szukać i znaleźć ale także, że sam szuka nas, abyśmy do niego przyszli i prosimy o łaskę nawrócenia dla każdego z nas – dodał arcybiskup.

Nawrócenie św. Pawła zrodziło się ze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. – Jego i nasze nawrócenia polega na tym, aby uwierzyć w Zmartwychwstałego Pana i Jego Ewangelię – apelował metropolita. Prawdziwe nawrócenie to uwierzyć, że Jezus wydał za człowieka samego siebie, że zmartwychwstał dla jego zbawienie i żyje nadal w Kościele.

Wezwanie do nawrócenia wzmocnione przez świadectwo św. Pawła Apostoła ma szczególną wymowę o charakterze ekumenicznym w kończącym się Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. – Apostoł wskazuje, jaka powinna być nasza duchowa postawa, abyśmy dążyli do pełnej jedności wszystkich wierzących w Chrystusa – powiedział abp Budzik. To szczególne zadanie w dialogu ekumenicznym.

- My chrześcijanie nie osiągnęliśmy jeszcze tej jedności, która jest naszym celem, ale jeżeli pozwolimy Chrystusowi aby nas nawrócił to z pewnością się nam to uda – zachęcał abp Budzik, aby jak najszybciej urzeczywistniło się pragnienie Chrystusa „aby byli jedno”.

Metropolita lubelski modlił się o jedność we wszystkich wymiar ludzkiego życia. - O jedność z Bogiem, o jedność między nami, w rodzinie, w Kościele, w ojczyźnie, o jedność wszystkich chrześcijan prośmy Boga w Trójcy Jedynego wzywając wstawiennictwa św. Pawła – zakończył homilię abp Budzik.

Kościół Nawrócenia św. Pawła jak i inne zabudowania po skasowanym klasztorze bernardynów, powstały w XV w. Ich dobrodziejami byli m. in. Sobiescy, Potoccy, Zamoyscy. Zabudowania klasztorne były kilkakrotnie restaurowane. Po kasacie klasztoru pozostawiono 2 zakonników do obsługi świątyni, od 1873 r. – jednego.

Po sześcioletnich staraniach nowa parafia została wydzielona z katedralnej. Obejmowała południową część miasta i kilka wsi. Na plebanię zajęto budynek pobernardyński, pochodzący z II poł. XVI w. Tworzy on razem z kościołem zamknięty czworobok. Obok jest jednopiętrowa murowana oficyna poklasztorna. Parafia przejęła też ogród poklasztorny.

Parafia cieszy się popularnością m.in. dzięki rozwijającemu się kultowi św. Antoniego z Padwy, który zaprowadzili jeszcze bernardyni. W wielkim ołtarzu znajduje się jego obraz z licznymi wotami.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook