Rektor KUL: oby orędzie wielkanocne napełniało serca

łsz, Lublin, 2016-03-28

W związku ze świętami wielkanocnymi ks. prof. Antoni Dębiński składa wszystkim okolicznościowe życzenia. – Oby orędzie wielkanocne, krzepiące w swojej treści napełniało nasze serca pokojem i radością – podkreślił rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Tradycyjnie już w Wielki Poniedziałek w kościołach w całej Polsce odczytywany jest list rektora KUL i prowadzona jest kwesta na rzecz uczelni.

W specjalnych życzeniach wielkanocnych opublikowanych na oficjalnym kanale uczelni prowadzonym na YouTube ks. prof. Dębiński podkreśla, że „w niedzielę o poranku wraz z radosnym dźwiękiem dzwonów rozejdzie się orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On żyje!” - Grób do którego złożono Jego ciało w Wielki Piątek jest pusty – dodaje.

W swoich życzeniach „wzmacnia nasze wszystkie dobre wysiłki, swoim światłem oświeca codzienne drogi naszego życia. - Życzę Państwu spokojnych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy – podsumował.

W Wielkanocny Poniedziałek tradycyjnie w licznych kościołach w Polsce odczytywany jest list rektora KUL. W tym roku ks. prof. Antoni Dębiński w podkreśla w nim, że tegoroczną Wielkanoc należy postrzegać w kontekście obchodzonej 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przypomina, że od początku chrześcijaństwa Wielkanoc była czasem udzielania sakramentu chrztu, a współcześnie, w ciągu całej oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w sposób szczególny modli się za nowo ochrzczonych.

Zdaniem prof. Dębińskiego, chrzest Mieszka sprawił, że Polska zaczęła czerpać z greckiej i łacińskiej tradycji, która przejawiała się w literaturze, malarstwie, architekturze, rzeźbie, regułach moralnych, normach prawa i zasadach organizacji państw.

Przywołuje także osiągnięcia ojców jezuitów w kwestii kształcenia i wychowywania na najwyższym europejskim poziomie, czego świadectwem były dobrze prosperujące placówki oświatowe: kolegium w Braniewie, Uniwersytet Wileński czy Collegium Nobilium. - Ta warszawska instytucja edukacyjna formowała młodzież w duchu patriotyzmu, opartego na prawości charakteru, obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i mądrej religijności - podkreśla rektor KUL. Dodaje, że do tych dobrych tradycji odwołuje się dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae.

W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook