Bp Kasyna: osoby konsekrowane ogrzewają Kościół ciepłem służebnej miłości

ks.is, Pelplin, 2016-02-02

„Wasza dzisiejsza obecność w tej katedrze, nasza wspólna obecność jest świadectwem wobec świata, wobec Polski i Pelplina, że należy żyć, kochać, pracować, cierpieć, radować się i wszystko czynić zgodnie z Prawem Pańskim” - mówił 2 lutego biskup Ryszard Kasyna do osób konsekrowanych.

Procesja ze świecami i Msza św. w bazylice katedralnej w Pelplinie były głównymi punktami diecezjalnych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego obchodzonego w Kościele w Święto Ofiarowania Pańskiego.

Wprowadzając do liturgii, która rozpoczęła się w kaplicy Collegium Marianum i krużgankach dawnego opactwa cysterskiego, biskup Kasyna podkreślił, że „osoby żyjące duchem rad ewangelicznych szczególnie pielęgnują obecność światła Chrystusa w świecie”. Biskup pelpliński przypomniał, że dzisiaj kończy się Rok Życia Konsekrowanego, który zaczął się wraz z adwentem 2014 roku.

Główny celebrans zauważył, że jest to kolejna okazja do gorącej modlitwy za siostry, braci i ojców zakonnych, a także za świeckie osoby konsekrowane. „Pragniemy Bogu dziękować za te osoby, gdyż ich życie jest jak płomień świecy, który ogrzewa Kościół ciepłem służebnej miłości, rozpala go żarem pokornej ofiary i oświetla światłem niesłabnącej wiary”, stwierdził biskup.

We Mszy św. uczestniczyło kilkaset osób konsekrowanych, w tym koncelebrujący prezbiterzy. Wśród koncelebransów był biskup pomocniczy senior Piotr Krupa.

Bp Kasyna poświęcił uwagę wierności Prawu Bożemu, której przykład dają Maryja i św. Józef przywoływani w Ewangelii dnia. „Oni nie kończyli szkół, a ich nauczycielami były synagoga i tradycja przekazywana przez starszych, a także historia Narodu Wybranego, która żyła w każdym współczesnym Izraelicie” - mówił hierarcha o opiekunach Jezusa.

Kaznodzieja nawiązał do dziedzictwa dawnych pokoleń Polaków, którzy „również często nie kończyli elitarnych szkół”, ale dzięki rodzinie i lokalnej społeczności poznawali Prawo Boże w przekonaniu, że „Bojaźń Boża jest początkiem wolności i mądrości”.

Nawiązując do lansowanych współcześnie poglądów, bp Kasyna zauważył, że wielu sądzi dzisiaj, iż Prawo Boże „ogranicza człowieka” i jego wolność. Towarzyszy temu przekonanie, że liczy się tylko prawo stanowione przez ludzi: „prawo parlamentarne, europejskie”, które można „uchwalać i zmieniać, bo na tym polega nowoczesność człowieka”. To owa nowoczesność staje się „celem, prawem, metodą, nie zaś Prawo Pańskie, bo ono rzekomo nie pasuje do współczesnego człowieka” - przestrzegał hierarcha akcentując, że „Bóg daje prawdziwą wolność człowiekowi”.

W tym kontekście biskup pelpliński wyrażał uznanie dla osób konsekrowanych i prosił je, aby nieustannie wykazywały, że „życie konsekrowane jest cennym darem dla Kościoła i świata”, który nie można zachowywać tylko dla siebie.

„Wasza dzisiejsza obecność w tej katedrze, nasza wspólna obecność jest świadectwem wobec świata, wobec Polski i Pelplina, że należy żyć, kochać, pracować, cierpieć, radować się i wszystko czynić zgodnie z Prawem Pańskim”, powiedział biskup.

Po homilii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby.

Następnie wszyscy uczestnicy liturgii spotkali się przy wspólnym stole. Obchody zakończyła konferencja ascetyczna w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego wygłoszona przez wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego ks. Mariana Szczepińskiego.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook