Ciechanów: 100-lecie domu parafialnego przy kościele farnym

eg, Ciechanów, 2011-02-13

Msza św. w kościele św. Józefa oraz warsztaty i dyskusje o roli Akcji Katolickiej znalazły się w programie obchodów 100-lecia istnienia domu parafialnego przy parafii farnej, które odbyły się 12 lutego w Ciechanowie w diecezji płockiej. Dom ten sto lat temu został zbudowany z ofiar wiernych, dziś służy organizacjom katolickim.

Rocznicowe obchody rozpoczęła Msza św., której przewodniczył proboszcz parafii farnej ks. kan. Zbigniew Adamkowski. W homilii mówił o konieczności głoszenia Ewangelii w życiu społecznym i kulturalnym. Podkreślał także, że Akcja Katolicka „musi stanąć wobec wyzwań współczesnego świata”, a także że powinna wyraźnie prezentować swoje stanowisko na forum publicznym.

W czasie rocznicowego spotkania w Ciechanowie rys historyczny domu parafialnego przedstawił emerytowany proboszcz parafii farnej ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński. „Na sto lat istnienia domu parafialnego, tylko przez pięćdziesiąt służył on katolikom. W 1939 roku odebrali go Kościołowi Niemcy, a potem przejęli do komuniści” - relacjonował ks. Wrzesiński. Podkreślał także, że budowę okazałego domu w całości sfinansowali ówcześni parafianie.

Obchodom towarzyszyły warsztaty pt. „Akcja Katolicka wczoraj, dziś i jutro”. Ich efektem był apel o koordynację działań i sprawniejszy przepływ informacji. Z jednej strony optowano za większą obecnością w internecie, z drugiej zaś o częste spotkania, sprzyjające wymianie doświadczeń. Ks. Piotr Marzec, asystent kościelny AK DP przypomniał, że patronem organizacji jest bł. abp Antoni J. Nowowiejski i to z jego duchowości należy czerpać. Uczestnicy warsztatów przekonywali, że należy wychodzić z działaniami na zewnątrz, ale równocześnie dbać o formację: „Jeśli nie czytamy Biblii, to się cofamy” - komentowali.

W obchodach 100-lecia domu parafialnego wzięli udział członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej i jej kościelni asystenci, obecna była także Danuta Janicka, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej i Ryszard Wesołowski, prezes parafialnego oddziału AK, organizator spotkania.

Dom parafialny przy parafii farnej w Ciechanowie (popularny „Katolik”) został oddany do użytku w 1911 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Remigiusza Jankowskiego. Został w całości zbudowany z ofiar wiernych. Od 1930 r. miała w nim siedzibę Akcja Katolicka. W budynku znajdowało się kino, teatr, schronisko dla osób bezdomnych. W 1939 r. przejęli go hitlerowcy, którzy umieścili w nim żandarmerię niemiecką. Po wojnie obiekt przejęły ówczesne władze komunistyczne. Do 1989 r. dom parafialny często zmieniał swoje przeznaczenie m.in. był w nim PKS, poczta, szkoła specjalna, mieszkali lokatorzy.

W 1989 r. parafia farna odzyskała dom parafialny. Po remoncie, który przeprowadził ówczesny proboszcz ks. Ireneusz Wrzesiński, działał w nim m.in. Katolicki Uniwersytet Ludowy (w najlepszych latach miał 180 słuchaczy). Podczas ostatniego płockiego synodu diecezjalnego, obradowały w nim zespoły synodalne. Obecnie organizowane są tam zjazdy katechetyczne, szkolenia charytatywne i inne spotkania. Swoją siedzibę mają w budynku parafialny oddział Akcji Katolickiej, Centrum Nauczania Jana Pawła II (biblioteka z dziełami papieża Polaka) i Katolickie Radio Ciechanów.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook