Płock: zmiany personalne w instytucjach diecezjalnych

eg, Płock, 2012-07-17

W nowym roku akademickim funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku pełnić będzie ks. dr Marek Jarosz, wykładowca psychologii i wicedyrektor Instytutu Psychologii KUL. Wcześniej, bo od 15 sierpnia swoje nowe funkcje obejmą też: ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny oraz ks. dr Jarosław Kamiński – dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Zmian personalnych w instytucjach diecezjalnych dokonał bp Piotr Libera.

Nowy rektor płockiego WSD ks. dr Marek Jarosz jest psychologiem, ostatnio pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2007 r. jest wykładowcą psychologii w płockim seminarium duchownym i Soborowym Studium Teologiczno-Pastoralnym Diecezji Płockiej.

Zmiany personalne objęły także Kurię Diecezjalną. Nowym ekonomem diecezjalnym od 15 sierpnia będzie ks. kan. mgr Roman Bagiński, dotychczasowy dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii. Wcześniej pełnił on w diecezji m.in. funkcję dekanalnego duszpasterza młodzieży w kilku dekanatach. Obecnie jest diecezjalnym duszpasterzem rodzin, asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, kapelanem Straży Pożarnej, członkiem Młodzieżowej rady Duszpasterskiej. Ponadto od 2008 r. jest dyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku. W 2005 r. otrzymał medal „Zasłużony dla katechizacji w Diecezji Płockiej”.

Z kolei ks. dr Jarosław Kamiński, nowy dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, był do tej pory pracownikiem tego wydziału. Jest także członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, referentem duszpasterstwa kobiet i duszpasterzem kobiet w Domu Samotnej Matki w Białej k. Płocka.

Ustępujący ekonom diecezjalny ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, pełniący tę funkcję przez ostatnich 5 lat, obejmie urząd proboszcza w parafii św. Wojciecha w Przasnyszu.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook