Bp Libera: potrzeba miłosierdzia w czynach

eg, Drobin, 2016-01-08

O tym, że miłosierdzie powinno wyrażać się w konkretnych czynach, mówił bp Piotr Libera w kościele św. Stanisława BM w Drobinie w diecezji płockiej. Po Mszy św. pobłogosławił dom dziennego pobytu dla seniorów „Senior – Wigor”, który powstał w dawnym budynku plebanii.

W homilii bp Libera podkreślał, że działalność Jezusa zawsze ukierunkowana była na człowieka: z miłości do człowieka Jezus pochylał się nad potrzebującymi, lecząc chorych, karmiąc głodnych, przywracając do życia umarłych; z miłości do człowieka pozwolił się przybić do krzyża i powstał z martwych.

„Cała działalność Bożego Syna przeniknięta była duchem miłosierdzia, które miało i wciąż ma realny wpływ na nasze życie. To przeogromne miłosierdzie, jakiego nieustannie doświadczamy, podobnie jak każdy dar, staje się jednocześnie zadaniem, z jakim przychodzi nam się zmierzyć. Istotę tego zadania kryją w sobie słowa samego Jezusa: `Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny` (Łk 6, 36)”, cytował hierarcha.

Dodał, że Jezus wzywa ludzi do podejmowania dzieł miłosierdzia. Zadanie to spoczywa na każdym, kto wierzy w Jezusa i chce Go w swoim życiu naśladować. Miłosierdzie należy „przekuwać” na konkretne czyny, adresowane do innych ludzi.

Bp Libera dziękował także za lokalną współpracę Kościoła i samorządu, dzięki której w Drobinie, w budynku po byłej plebanii, powstał dom dziennego pobytu dla seniorów „Senior – Wigor”. Dom ten przyczyni się bowiem do podniesienia jakości życia osób starszych, będzie przeciwdziałać ich izolacji i samotności, będzie służył promowaniu więzi międzypokoleniowych i przełamywał stereotyp człowieka starszego.

Po Mszy św. biskup płocki pobłogosławił Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Drobinie, urządzony w budynku po dawnej plebanii. W wydarzeniu uczestniczyła lokalna społeczność, w tym przyszli podopieczni nowego domu. Obecny był proboszcz parafii Drobin ks. Andrzej Kucharczyk i wicestarosta powiatu płockiego Iwona Sierocka.

Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Drobinie powstał z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Drobin Andrzeja Samoraja i prezes Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” Aleksandry Pęcherzewskiej, w ramach rządowego programu pod tą samą nazwą. Podopiecznymi będą osoby powyżej 60 roku życia, które nie pracują. Będą one mogły przebywać w domu 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach warsztatowych. Efektem ma być poprawa życia seniorów, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook