Płock: relikwie św. Jana Pawła II w Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”

eg, Płock, 2016-01-10

Płocki oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” znalazł się na mapie ogólnopolskiej peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kolegiacie św. Michała, przewodniczył jej ks. inf. Wojciech Góralski. „Nie możemy odchodzić od korzeni naszego chrztu” – apelował duszpasterz. Po Mszy św. rozpoczęto całodzienne czuwanie przy relikwiach w siedzibie oddziału przy ul. Kazimierza Wielkiego 11.

W homilii ks. Góralski zaznaczył, że obchodzone w tę niedzielę Święto Chrztu Pańskiego przypomina wiernym, że i oni kiedyś ochrzczeni zostali „Duchem Świętym i ogniem”. Ten ogień miłości i prawdy należy w sobie odnowić, poprzez pragnienie bycia dobrymi chrześcijanami.

„Kryteriami bycia dobrym chrześcijaninem są głęboka wiara oraz życie według jej zasad. Wiarę za chwilę wyznamy, a płynące z niej zasady życia streszczają się w przykazaniu miłości Boga i drugiego człowieka. Rozpalmy dzisiaj w sobie na nowo ów ogień miłości i otwarcia się na Prawdę, którą jest nasz Zbawiciel. Rozpalmy w sobie charyzmat wiary dany nam niegdyś przy chrzcielnicy” - wzywał homileta.

Dodał, że Niedziela Chrztu Pańskiego stanowi szczególną okoliczność do postawienia pytania: czy Polska, która przyjęła chrzest 1050 lat temu w osobie swojego ówczesnego władcy, Mieszka I, pozostaje wierna swoim chrześcijańskim korzeniom.

„Nie trzeba być szczególnie wnikliwym obserwatorem życia, by stwierdzić, iż niejednokrotnie od tych korzeni odchodzimy, hołdując fałszywym wartościom. Tak łatwo ulegamy złudnym i demagogicznym hasłom, w których niejednokrotnie wolność myli się z niczym nieskrępowaną swobodą, tolerancję z prawem do ośmieszania i wyszydzania sacrum, ludzkie życie z `tkanką matki`, a upominanie się o respektowanie konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i religii traktuje się jako próbę wprowadzenia państwa wyznaniowego” - stwierdził ks. Góralski.

Odniósł się także do okoliczności spotkania przy relikwiach św. Jana Pawła II. To on, najznamienitszy z Polaków, niczym Jan Chrzciciel, „przez długie lata swojego pontyfikatu wzywał do nawrócenia”; żarliwymi modlitwami, niezmordowanym nauczaniem, niezapomnianymi pielgrzymkami ewangeliczną postawą i godnie znoszonym cierpieniem, przybliżył do Chrystusa.

„To On, już u progu swojej papieskiej posługi dokonał niejako dziejowego bierzmowania polskiego narodu, gdy w pamiętnym, upalnym dniu 2 czerwca 1979 roku, na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, swoim błagalnym głosem przywoływał nad nami mocy Ducha Świętego: `Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” - przypomniał kanonista.

W jego opinii, to „narodowe bierzmowanie Polaków powinno owocować i pomnażać w każdym z nas to, co niegdyś otrzymaliśmy: wiarę, nadzieję i miłość”.

Obecni na Mszy św. wierni mieli możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II. Ponadto oglądali wystawę „Rodzina Bogiem silna – nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego o rodzinie”, która towarzyszy ogólnopolskiej peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II po oddziałach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Jego płoccy członkowie zapewnili oprawę liturgiczną Mszy św.

W uroczystości uczestniczyli członkowie stowarzyszenia i wierni miasta Płocka, obecny był także Kamil Sulej, przewodniczący oddziału mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Po Mszy św. w kolegiacie relikwie przeniesiono do siedziby oddziału przy u. Kazimierza Wielkiego 11, gdzie odmówiono wspólnie modlitwę różańcową. Po niej rozpoczęło się całodzienne czuwanie przy relikwiach.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook