Płock: Eucharystia o zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

eg, Płock, 2016-01-22

„Jedność może wyrastać tylko na glebie miłości” – mówił dziś ks. inf. prof. Wojciech Góralski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, podczas Eucharystii w intencji jedności chrześcijan, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Sanktuarium, związane ze św. Faustyną Kowalską, jest jedną ze świątyń, w których można uzyskać odpust zupełny w Roku Miłosierdzia.

Wierni miasta Płocka modlili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku o zjednoczenie chrześcijan. Ekumeniczna Eucharystia odbywała się w miejscu, gdzie 85 lat temu miało św. siostra Faustyna Kowalska miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego.

Przewodniczący Eucharystii ks. infułat prof. dr hab. Wojciech Góralski w homilii odwołał się do Jezusowego przykazania miłości: „Nowość przykazania miłości polega na intensywności tej miłości. To miłość bezinteresowna, wspaniałomyślna, daleka od obnoszenia się z nią, nienarzucająca się. Miłość, którą On nas umiłował, nie jest tylko zwykłą deklaracją, ona wyraża się w działaniu, w czynach - Jezus tą miłością po prostu żyje”, stwierdzał kaznodzieja.

W jego ujęciu miłość Jezusa wiązała pierwszych chrześcijan nie tylko z Nim, ale także między sobą, miała wymiar wertykalny i horyzontalny. Wzajemna miłość rodziła jedność. Zaczęły powstawać większe i mniejsze wspólnoty apostolskie. Należeli do nich różni ludzie. Byli oni ze sobą zżyci, spotykali się po domach.

„Konfrontując tę wzajemną miłość rodzącą jedność w pierwszych gminach chrześcijańskim z rzeczywistością współczesną nietrudno stwierdzić, że daleko odeszliśmy od tamtego ideału. Linia podziału wychodząca już z kręgów rodzinnych, biegnie przez wspólnoty sąsiedzkie, gminne, parafialne, organizacje i stowarzyszenia, partie polityczne i ugrupowania parlamentarne, dosięgając społeczności państwowej. Drastyczne podziały boleśnie ranią także Kościół Chrystusowy, siejąc tutaj zamieszanie, dezorientację i gubienie prawdy”, zaznaczał płocki kanonista.

Dodawał, że deficyt miłości, a tym samym i jedności, dotkliwie niszczy tkankę społeczną wielu środowisk. Słowa Jezusa z Wieczernika „Przykazanie nowe daję wam…” są zagłuszane „ludzkimi uprzedzeniami, skamieniałymi sercami, brakiem dobrej woli, egoizmem, pychą”.

Ks. Góralski przypomniał także wyznanie św. Faustyny o tym, że „świętość czy upadek odbija się na całym Kościele”. Uznał, że można to również odnieść do wzajemnej miłości wyznawców Kościoła – „Jedność może wyrastać tylko na glebie miłości”, akcentował płocki kanonista.

Kolejne nabożeństwo ekumeniczne w Płocku będzie miało miejsce 23 stycznia w cerkwi prawosławnej.

Komentarze (0)

Reklama

Powrót na górę strony
Wykonanie: ALX - szkolenia i specjaliści IT
Twitter
Facebook